ReadyPlanet.com


ทำไมผู้ก่อการร้ายไม่ตายเร็ว


ทำไมผู้ก่อการร้ายไม่ตายเร็ว

          กลุ่มโจรก่อการร้ายที่ฆ่าคนแบบไม่เลือกหน้า  ทำไมถึงยังรอดมาได้  เพราะกรรมดำที่ทำนั้นไม่ใช่เบา ๆ แต่หนักหนาสาหัสขนาดน่าจะส่งผลแบบทันตาเห็นได้แล้ว อันนี้แสดงว่าพวกเขาเคยทำบุญใหญ่อะไรมาก่อนหรือเปล่า  ถึงยังมีดีคุ้มตัว

          ขนาดทำอนันตริยกรรมอันเป็นกรรมร้ายแรงสุด  เช่นฆ่าพ่อ  ฆ่าแม่  ฆ่าพระอรหันต์  หรือเป็นพระแล้วทำกลุ่มสงฆ์แตกแยกกัน หรืออย่างเช่นที่พระเทวทัตประทุษร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต  ก็ยังต้องรอกรรมเผล็ดผลระยะหนึ่งเลย  ไม่ใช่ทำปุ๊บขาดใจตายปั๊บ  ร่างหยาบของมนุษย์นั้นเหมือนภาชนะที่ทนรองรับบาปมหันต์ได้นานอยู่  ภาวะความเป็นมนุษย์ในวินาทีนี้ของพวกเรา  ถ้าไม่รู้ก็เหมือนมีแค่ข้าวและน้ำเป็นตัวหล่อเลี้ยง  แต่ถ้ารู้ก็จะเห็นกายมนุษย์เป็นธรรมชาติ  น่าอัศจรรย์ยิ่ง  ที่ได้รับการอุ้มชูได้การคุ้มครอง  ได้รับการคุมรูป  โดยวิบากกรรมดีเก่าและกุศลกรรมในอดีตแปรมาเป็นพลังลึกลับหล่อเลี้ยงรูปร่างหน้าตาไว้ให้คงที่ระยะหนึ่ง  ระยะดังกล่าวเรียกว่า “ อายุขัย” (แปลว่าอัตรากำหนดอายุจากเริ่มต้นจนสิ้นสุด  หรือแปลว่าการสิ้นอายุ  ฉะนั้นถ้าพูดว่า “สิ้นอายุขัย” จึงผิด  แต่ถ้าพูดว่า “ถึงอายุขัย” จึงจะถูก)

          คนยุคใดตายวัยไหน  วัยนั้นก็ถือเป็นเกณฑ์เฉลี่ยของอายุขัย  เช่นยุคเราอายุขัยจะอยู่ที่ประมาณ  75  หมายความว่าถ้าใครอยู่ถึง 75 นี่ไม่แปลก  ถ้าเกินกว่านั้นมาก ๆ ก็นับว่าอายุยืน  ถ้าน้อยกว่านั้นมาก ๆ  ก็นับว่าอายุสั้น  ถ้ามองจากมุมสถิติก็ต้องว่าอย่างนั้น  แต่ถ้ามองในมุมของวิบากกรรม  ก็ต้องบอกว่าทุกคนมีกำหนดอายุของตน  ตามบุญตามบาปที่เคยก่อไว้ในอดีตชาติ  ไม่ใช่ว่า อยู่ ๆ เราจะเข้าเกณฑ์เฉลี่ย  หรือสูงต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเองลอย ๆ

          บุญเก่าจำแนกว่า 3 ระดับคร่าว ๆ ดังนี้

1.    อดีตชาติเคยมีจิตใจเปี่ยมเมตตา  คือตั้งใจงดเว้นการฆ่าสัตว์  ไม่เบียดเบียนใครให้ได้รับภัยทางกายหรือกระทั่งเคยทำบุญถวายหยูกยาแด่สมณะหรือเป็นหมอรักษาคนเจ็บให้หาย  ทำคนใกล้ตายให้กลับฟื้นฟูสภาพไว้มาก  เหล่านี้พอเกิดใหม่จะเป็นพวกมีอายุยืนแบบสุขภาพเยี่ยม  ออกกำลังกายแค่นิดหน่อยก็เป็นพวกกระดูกแข็ง  ล้มหายตามจากได้ยาก  จิตใจปลอดโปร่ง และอาจต้องเป็นคนทำศพให้ลูก ให้หลาน ซึ่งอายุยืนไม่เท่าตน แม้ในชาติปัจจุบันจะถูกชักชวนให้หลงผิด  คิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้าง  ก็จะไม่บั่นทอนอายุขัยลงมากนัก  กับทั้งอาจไม่ปรากฎโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานเร็ว

อย่างไรก็ตาม  จากกฎที่ว่ากรรมเก่าจะพยายามรักษาเส้นทางเดิมไว้  คนพวกนี้จะไม่ถูกชักชวนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือออกล่าสัตว์เล่นเป็นของสนุกได้ง่ายนัก  จะมีแรงต้านจากใจของเขาเอง  หรืออาจมีเหตุการณ์ภายนอกมาเหนี่ยวรั้งไว้มากมายไม่ให้อยากลงมือ  ทว่ากรรมดีเก่า ๆ ก็ใช่ว่าจะต้านได้ตลอดไป  ถ้าพยายาม  “ฝืนดวง”  กันจริง ๆ เช่นเมื่อโดนยั่วยุให้ฆ่าบ่อยเข้า  อาจจะจากคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมบีบคั้นในทีสุดก็จะยอมมือเปื้อนบาป  ตอนที่ฆ่าสองครั้งแรกยังฝืนแต่ครั้งที่สิบจะไม่ฝืนอีกต่อไป  อารมณ์เคยชินกับปาณาติบาตจะเกิดขึ้นแทนใจดี ๆ แบบเก่า  ซึ่งเท่าที่ทราบก็มีสมาชิกในกลุ่มผู้ก่อการร้ายจำนวนไม่น้อยที่เดิมทีรักสงบ  รักสินติ  แต่ก็ประสบเรื่องร้ายซึ่งก่อความเครียดแค้นชิงชัง หลงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์การร้ายเข้าจนได้

2.    อดีตชาติเคยมีเมตตาระดับปกติธรรมดา คือไม่คิดฆ่าหรือทำร้ายใครก่อน  เว้นแต่ป้องกันตัว  หรือถ้าจะมีความสนุกกับการฆ่า  การทรมาน  ก็จะทำเฉพาะกับสัตว์เล็กสัตว์น้อย  ในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานนัก  เช่นเด็กผู้ชายหลายคน ชอบฆ่าสัตว์เล่น  เห็นเป็นของสนุก  แต่พอโตก็เลิก  กับทั้งไม่มีโอกาสทำบุญหาหยูกยาถวายสมณะเป็นพิเศษ  ไม่ได้มีอาชีพเป็นหมอรักษาโรค  อย่างนี้พอเกิดใหม่อายุจะไม่สั้นไม่ยาว  เป็นไปตามเกณฑ์เฉลี่ยของยุคนั้น ๆ วิบากของการฆ่าสัตว์เล็ก ๆ น้อย ๆ ในอดีตอาจทำให้เป็นโรค  เจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ ชั่วครั้งชั่วคราว  หรือถึงเป็นหนึกก็มีทางรักษาหาย  หากชาติปัจจุบันถูกชักชวนให้หลงผิด  คิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเกิดความเพลิดเพลิน  หรือกระทั่งเกิดความยินดีในการฆ่ามนุษย์  โดยไม่มีบุญเก่าเป็นเกราะคุ้มภัย  อย่างนี้ก็อาจบั่นทอนชีวิตให้สั่นลง อาจเป็นสิบปี  หรือเป็นโรคร้ายทรมานเห็นทันตาในเวลาไม่นาน

บุคคลทั่วไปที่ทำปาณาติบาตแบบกะปริบกะปรอย  มักไม่ค่อยมีภูมิต้านทาน  เวลาใครชักชวนให้ฆ่าก็ฆ่า  และไม่ค่อยมีเหตุการณ์ภายนอกมาช่วยเบรก  คือแล้วแต่ความสมัครใจ  เมื่อใคร่ทำก็ทำได้โดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางหน่วงเหนี่ยว  อาจมีความรู้สึกผิดในการฆ่าบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นทรมานใจรุนแรงอย่างพวกเคยรักษาศีลข้อปาณาติบาตมาหมดจด  กลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยมากจะเข้าข่ายนี้

     3.  อดีตชาติเคยมีระดับเมตตาต่ำ  คือพวกที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ฆ่า  เห็นการฆ่าเป็นของสนุก  ฆ่าอย่างเมามันฆ่าอย่างสะใจ  พวกนี้จะสั่งสมนิสัยมา  โดยอาจมีสักชาติเป็นชนวนสำคัญ  เช่นโกรธแค้นศัตรูแรง ๆ แล้วตามไปฆ่าด้วยความ***มโหด  หรืออาจถูกฝึกให้เกิดสัญชาตญาณเพชฌฆาต  รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือคนอื่นด้วยรังสีการฆ่าฟันอันเป็นที่น่าคร้ามเกรงหรืออีกทางหนึ่งแม้ไม่มีจิตใจหยาบช้าคิดฆ่าใครเล่น  แต่ก็มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปาณาติบาตเป็นประจำ  เช่นเป็นคนในโรงฆ่าสัตว์  เป็นหมอทำแท้ง  เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เอาชีวิตสัตว์มาทดลองจนตกตายเป็นเบือ  เหล่านี้จะทำให้มีอายุสั้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ  หรือเผลอ ๆ ก็เกิดมาวันเดียวตายไปเลย  ชาติปัจจุบันจะถูกชักชวนให้คิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ง่าย  กับทั้งมีเหตุการณ์บีบคั้น ยั่วยุ ส่งเสริม  สนับสนุนให้เห็นผิดเป็นชอบมากมาย  โดยเดิมพวกนี้มีอายุขัยสั้นอยู่แล้ว  มีโรคเรื้อรังประจำตัวอยู่แล้ว  เมื่อมาพอกพูนบาปให้หนาขึ้น  สั่งสมนิสัยฆ่าสัตว์แบบไม่กะพริบตาให้หนักแน่นขึ้น  กระทั่งปิดกั้นทางมาของความละอายอย่างสิ้นเชิง  อันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะตายเร็ว  คือพอเริ่มเข้ากลุ่มก่อการร้ายตอนอายุสัก  20  แค่อีกไม่เกิน 5 ปี  ต่อมาก็ม้วยมรณัง จากแวดวงพิษภัยที่ตนขลุกอยู่ แทนที่จะมีชีวิตตามอายุขัยที่ถูกกรรมเก่ากำหนดไว้สัก  30  หรือ  40 ปี

         การสิ้นอายุในธรรมชาตินั้นมีเหตุผลเสมอ  เช่นอายุขัยของอาหารสำเร็จรูป  ที่มีระบุไว้ข้างกล่องว่าควรบริโภคก่อนวันเดือนปีนั้นวันเดือนปีนี้ แต่หากอาหารดังกล่าวมีปัจจัยทำให้บูดเร็วขึ้น เช่นเอาไปตากแดดเปรี้ยง ๆ   ไม่เก็บไว้ในที่เย็น  หรือแย่กว่านั้นคือไปเจาะรูให้รั่ว อายุขัยก็ย่อมมาถึงไวเข้า  ทว่าอย่างไรก็ไม่ใช่ฉับพลันทันทีประเภทตามแดดปุ๊บบูดเน่าปั๊บ

      อายุขัยของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้น  ให้ทำชั่วที่สุดอย่างไรก็ไม่โดนธรณีสูบทันทีและทำดีที่สุดอย่างไรก็ไม่ขึ้นสวรรค์ไวกว่าคนอื่น  มนุษย์มีจิตใจหนักแน่น ทำชั่วที่สุดได้  ทำดีที่สุดได้  ยิ่งกว่าภพภูมิอื่น ๆ เพราะกายหยาบถูกวิบากเก่าคุมรูปไว้หนาแน่น  ไม่ถูกแปรเป็นอื่นง่ายนัก 

          ฉะนั้น ใครทำอย่างไรจะต้องได้รับผลตอบแทนในทางนั้น ๆ ไม่ช้าก็เร็ว  อย่าไปแช่งชักหักกระดูกใครกันอีกเลย

 

บทความจาก  หนังสือเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม  5  ผู้เขียน  ดังตฤณผู้ตั้งกระทู้ จาก บทความ :: วันที่ลงประกาศ 2006-08-16 14:42:58 IP : 58.9.64.49


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.