ReadyPlanet.com


เผยแพร่


เผยแพร่ธรรมปกโปรดเวไนยทั่วทศทิศ 

       เนื่องจากฟ้ามิอาจเอ่ยวาจา  จึงต้องอาศัยคนประกาศธรรม  คนจึงต้องตักเตือนส่งเสริมกัน  พระอริยเจ้าแต่โบราณสำเร็จได้เพราะฉุดช่วยคน เมื่อตนดียังต้องให้ผู้อื่นได้ดี มีสังขารจึงจะเผยแพร่ธรรมะได้  ชีวิตมีเวลาจำกัด  สามารถทำได้ให้รีบทำหาวิธีฉุดช่วยคนหลงให้ขึ้นฝั่ง  รีบเร่งปลุกเวไนยฟื้นตื่นศรัทธา  พระ

คุณฟ้าดินยากที่จะทดแทน  ผู้มีจิตศรัทธาจริงใจจะไม่กลัวความทุกข์ยากลำบาก มีจิตใจแห่งการทุ่มเทเสียสละจริงทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์และสติปัญญา  การทำความดีต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น อย่าดูถูกผู้อื่น

“หากผู้นำมีปัญญาสักหนึ่งคน  จะเกิดผลนำคนหมื่นแสนบรรลุจริง”

          นำความเมตตาให้แผ่ขจรไกล  แปรเปลี่ยนโลกที่วุ่นวายสับสนให้เป็นโลกแห่งสันติภาพ แปรเปลี่ยนโลกที่โสมมให้เป็นแดนวิสุทธิ์

      พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้เปี่ยมด้วยมหาเมตตาการุณย์ต่อเวไนยสัตว์ทั้งหลายจึง

ทรงตรัสเทศนาสั่งสอนเน้นหนักให้สาธุชนที่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมต้องเลิกบริโภค

เนื้อสัตว์  อันเป็นการเจริญรอยตามปฏิปทาที่พระองค์ท่านและบรรดาพระโพธิ

สัตว์ทั้งหลายได้บำเพ็ญ ไว้เป็นแบบอย่างให้พวกเรายึดถือปฏิบัติมาจวบจนทุกวันนี้

          “เมื่อวางมีดฆ่าสัตว์ลงได้ จึงสำเร็จเป็นพุทธะ”

            จงอย่าประเมินตัวเองต่ำเกินไป เพราะคนเรามีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด  จงอย่าได้คิดว่าตนเองไม่สามารถทำกุศลได้  งานกุศลในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดทีทำไม่สำเร็จ แล้วไม่มีบุคคลใดที่ทำกุศลไม่ได้  จะมีก็เพียงผู้ที่ไม่ยอมลงทุนลงแรงทำอย่างจริงจังเท่านั้น

         สิ่งสำคัญในการศึกษาธรรมมะ คือการทำให้ตนเองหลุดพ้นจากทุกข์  เมื่อได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็จงนำไปปฏิบัติ  พัฒนาจิตใจให้เป็นพระโพธิสัตว์  การสำนึกผิดบาปเป็นจิตใต้สำนึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง  พร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่เคยกระทำผิดทั้งหลาย กลับตัวเป็นคนใหม่ บังเกิดความคิดดี ๆ อยากสร้างบุญกุศลช่วยเหลือผู้อื่น  ช่วยงานฟ้าเผยแพร่หลักธรรม  แต่เรื่องของแรงกรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้น  จะต้องชดใช้กันทุกคน  เมื่อเราได้สร้างเหตุเอาไว้ผลก็ต้องสอบสนองแก่เรา  ดังนั้นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมจะต้องเตือนสติตัวเองเสมอ  และพิจารณาย้อนมองส่องตน

      ผู้ตั้งกระทู้ นะ :: วันที่ลงประกาศ 2006-10-23 10:33:53 IP : 58.9.65.2


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.