ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


ฮวงจุ้ย

                                             

เสริมดวง  ด้วยฮวงจุ้ย                                

แต่ก่อนอื่นต้องให้คำจำกัดความของคำว่า “รวย” ก่อน คำว่า “รวย” หมายถึง มีเงินมากเท่าใด 1 ล้านบาท ถือว่า รวยไหม? 10 ล้านบาท ถือว่า รวยหรือยัง? 100 ล้านบาท ถือว่า รวยพอไหม? ถ้ายังไม่พอ ไม่รู้ว่าคำว่า “รวย” จะจบลงที่เท่าใด คำว่า “รวย” แท้จริง คือ มีพอใช้จ่ายไปตลอด และ มีเก็บออม แต่คำว่า “รวย” นั้น ต้องอาศัยการทำงาน ทำมาหากิน ประกอบด้วยความมัธยัสถ์ อดออม ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือย ที่สำคัญ คือ คนที่จะมีเงินเก็บ และ ประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องมีการพิจารณารูปดวงบุคคล ประกอบด้วยว่า ฟ้า (ดวงชะตา) ให้มาเท่าใด ไม่ใช่ เพราะว่า องค์ประกอบของวิชาฮวงจุ้ยเพียงอย่างเดียว เรื่องทั้งหมด ฟ้า (ดวงชะตา) เป็นผู้กำหนด จะพบเจอ ผู้รู้จริง หรือ ผู้รู้มั่ว มีคำกล่าวว่า “บุคคลผู้สะสมความดีมา ย่อมได้ครูบาอาจารย์ดี และ ครูบาอาจารย์ที่รู้จริง”  


ฉะนั้น การจัดฮวงจุ้ยให้ “รวย” หรือ “ไม่รวย” ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรูปดวงบุคคลด้วย หากดวงชะตากำหนดให้บุคคลผู้นั้นมีเท่าใด ก็จะมีได้แค่เท่านั้น วิชาฮวงจุ้ยเป็นเพียงส่วนที่เข้าไป ลดเหตุ เพิ่มผล ของรูปดวงบุคคลเท่านั้น กล่าวคือ บุคคลที่เกิดมานั้นล้วนมีรูปดวงเป็นของๆ ตนทุกคน ชะตาชีวิตอันนี้ล้วนถูกกำหนดไว้แล้วทั้งสิ้น ความยากดี มีจน ความสำเร็จ สมหวัง ล้มเหลว สวย หล่อ สูง ต่ำ ดำ ขาว ฉลาด โง่ อุบัติเหตุ ได้รับโชค ได้ตำแหน่ง มีเนื้อคู่ เรียนจบสูง หรือ เรียนไม่จบ ฯลฯ เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อวัยจร (ถนนชีวิต ตามหลักวิชาดวงจีน) เข้ามากระทบ เมื่อบุคคลเดินวัยจรดีส่งเสริมก็เกิดแต่เรื่องดีๆ กับบุคคลนั้น แต่เมื่อบุคคลเดินวัยจรร้าย ก็ทำให้เกิดเรื่องร้ายๆ กับบุคคลนั้น จึงขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น 


...บางคน ในชีวิตอาจถูกกำหนดให้รวยในช่วงอายุ 40-50 ปี เพราะด้วยวัยจรที่ส่งเสริมรูปดวง วิชาฮวงจุ้ยจะสามารถกระทำ หรือ เร่งเร้า ให้ผลนั้นเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาที่ถูกกำหนดจากรูปดวงนั้น  


...บางคน ในชีวิตอาจถูกกำหนดให้ล้มละลายในช่วงอายุ 30-40 ปี เพราะวัยจรในช่วงนั้นส่งผลร้ายต่อรูปดวง วิชาฮวงจุ้ยก็จะสามารถทำให้ผลร้ายนั้นลดลง คือ ผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นั้นก็ต้องเกิดขึ้นตามลิขิตของฟ้า นอกเสียว่า เรื่องที่จะเกิดนั้นไม่ร้ายแรงนัก ฮวงจุ้ยอาจทำให้เรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นกับผู้นั้นเลยก็เป็นได้


ข้อนี้เองจึงเรียกว่า “ลดเหตุ เพิ่มผล” คือ ลดเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น และ เพิ่มผลดีให้เกิดขึ้นไวๆ แต่หากรูปดวงบุคคลผู้นั้นย่ำแย่ วิชาฮวงจุ้ยก็เพียงช่วยประคับประคองไม่ให้ผู้นั้นตกต่ำลงไป ไม่สามารถทำให้ผู้ร่ำรวยสูงส่ง หรือ ร่ำรวยไปมากกว่าที่ฟ้า (ดวงชะตา) กำหนดได้เลย


เมื่อเป็นเช่นนี้ หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัดฮวงจุ้ยให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่า ร้อยละ 90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่า องค์ประกอบของการจัดฮวงจุ้ยแล้วรวย ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆ คน ทั้งนี้มีกฏข้อบังคับเรื่องของรูปดวงบุคคล ลักษณะชัยภูมิ ทิศทาง องศา ฤกษ์ยาม และ กฏข้อบังคับอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ที่จะกระทำการจัดฮวงจุ้ยดังกล่าวได้ ต้องเป็นผู้เข้าใจในระบบวิชาอย่างลึกซึ้ง และ แตกฉาน

 

ฉะนั้น คำอ้างที่ว่า “จัดฮวงจุ้ยแล้วรวย” ก็เพียงแค่ผลทางการตลาด เพื่อที่จะหลอกล่อผู้สนใจที่มีความโลภหลงเชื่อเท่านั้น แต่ในท้ายที่สุด ก็ไม่ได้เกิดผลตามที่กล่าวอ้างเลย หากจะถามว่า “ทำอย่างไร จึงจะจัดฮวงจุ้ยให้ได้ผลดังที่ถามมา” ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้ว เห็นว่า บุคคลผู้นั้นสามารถจะสร้างฐานะ คือ มีความร่ำรวยขึ้นมาได้ การจัดฮวงจุ้ยเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่ การเลือกทำเล การหาองศา และ ทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล ในการวางฮวงจุ้ยบ้านใหม่ทั้งหลัง คือ มีการวางตั้งแต่เริ่มสร้าง ทุกตำแหน่งจะวางด้วยฮวงจุ้ยทั้งหมด จากนั้น ซินแซจะทำนายผลในการวางฮวงจุ้ยว่า จะเกิดผลดีเมื่อใด? หรือ ได้รับผลจากการจัดฮวงจุ้ยเมื่อใด? การแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ได้รับความร่ำรวย จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะ ต้องอาศัยองค์ประกอบจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

     สรุปคือ

ฮวงจุ้ยดี+ดวงดี = รุ่งโรจน์

ฮวงจุ้ยดี+ดวงตก=ค้ำพยุง

ฮวงจุ้ยไม่ดี+ดวงไม่ดี=ม้วยมรณา

 ต้องการปรึกษาเรื่อง ฮวงจุ้ย โทร 085-9472880

 

 

เมื่อโอม พยากรณ์(สาขาลำพูน)ได้เข้าไปดูฮวงจุ้ยให้กับลูกค้า เมื่อหลังจากที่ดูเสร็จทางโอม พยากรณ์(สาขาลำพูน) ก็จะจัดทำภาพ 3Dให้ทางลูกค้าเพื่อเป็นการง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

โดยภาพดังกล่าวไม่เน้นความสวยงาม เน้นเรื่องตำแหน่งต่างๆหลักๆที่ควรวาง รายละเอียดปลีกย่อยทางโอม พยากรณ์(สาขาลำพูน) จะมีไว้ให้กับลูกค้าโดยตรง ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่วิธีการแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ

*** หากทางลูกค้าท่านใดหรือร้านค้า บริษัท ฯลฯ ใดต้องการทั้งการแก้ไขให้ถูกหลักฮวงจุ้ยและสวยงาม ทางโอม พยากรณ์(สาขาลำพูน) เราก็มีทีมงานออกแบบตกแต่งภายใน Interior design และทีมช่างที่จับมือเป็นพันธมิตรกับโอม พยากรณ์(สาขาลำพูน) ไว้บริการให้ลูกค้าทุกท่านได้พึงพอใจ

โอม พยากรณ์(สาขาลำพูน)

 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=435711699798681&set=a.434683213234863.87408.224469970922856&type=3&theater

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.