ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


พระนารายณ์ มหาเทพแห่งตรีมูรติกับปางอวตารทั้ง 10 article

พระนารายณ์

มหาเทพแห่งตรีมูรติกับปางอวตารทั้ง 10

 

เรื่องโดย DHANA

 

“เมื่อใดก็ตามที่มีผู้อธิษฐานจิต ด้วยศรัทธาที่มั่้นคงและแรงกล้า จิตนั้นจะไปถึงเรา ไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะอธิษฐานถึงเราในรูปแแห่งองค์เทพใด   เราก็จะปรากฏตัวในรูปของ

องค์เทพตามที่พวกเขาได้อธิษฐานถึง”  - “ภัควัตคีตา 4.   Bhagavad Gita 4.1

 

วันนี้DHANAจะพาคุณไปรู้จักองค์เทพที่สำคัญ หนึ่งในสามมหาเทพแห่งตรีมูรติ นั่นก็คือ

พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุค่ะ  แต่ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับศาสนาฮินดูกันให้มากกว่า

นี้หน่อยนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร

 

ศาสนาฮินดูนี้ต่างจากศาสนาอืืนตรงที่ไ่ม่มีศาสดาพระองค์เดียวเหมือนศาสนาอื่น ๆ ค่ะ  สำหรับชาวฮินดู พวกเขาเรียกศาสนาของตัวเองว่า “สันทานา ธัมมะ” ( Santana Dharma)

ซึ่งหมายความว่า  “ศาสนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด” นั่นก็คือศาสนานี้จะคงความเป็นอมตะเสมอในใจ

ของบุคคลทุกผู้ที่แสวงหาและต้องการที่จะรู้จักตัวตนของพวกเขาเองให้ดีขึ้นค่ะ

 

ศาสนาฮินดูนี้มีอายุราว 5,000 ปีแล้วนะคะ นับเป็นศาสนาแรก ๆ ที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อยุึคอารย

ธรรมแรกของกำเนิดมนุษยโลกเลยนะคะ โดยเกิดเริ่มมาจากอินเดีย และปากีสถาน เป็นที่แรกค่ะ และตอนนี้ก็ได้ทำการเผยแผ่ไปทั่วโลกแล้วค่ะ รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย

 

ชาวฮินดูนี้เริ่มแรกเป็นชาวบ้านเกษตรกรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสุรัสวตีที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยเทือกเขาหิมาลัยค่ะ  จวบจนกระทั่งเมื่อแม่น้ำสุรัสวดีได้แห้งเหือดไปตามกาลเวลา

ชาวฮินดูกลุ่มแรก ๆ นี้ ก็ได้อพยพลงมาทางใต้เรื่อยมาทางใต้ของอินเดียและกระจายไปตาม

ส่วนต่าง ๆ ของโลกค่ะ ถึงตอนนี้ทั้วโลกก็ไม่มีใครไม่รู้จักศาสนาฮินดูอันศักดิฺสิทธิ์นี้นะคะ

 

ศาสนาฮินดูก็สอนถึงการนิพพานด้วยนะคะ  การเข้าสู่นิพพานนี้ถือเป็นของขวัญจากเหล่า

องค์เทพเลยค่ะ การเข้าสู่นิพพานก็ืคือการเข้าสู่การหลุดพ้น การเป็นอิสระ และเป็นการเข้าสู่

ความจริงสูงสุดแห่งโลก ชาวฮินดูเชื่อว่าองค์เทพของพวกเขาได้ทำการประทาน

ลมหายใจแห่งมวลมนุษย์ตลอดจนการใช้ชีวิตโดยยึดหลักเหตุผล การใช้สติปัญญา และ อารมณ์ขัน ให้แก่มนุษย์ทั้งปวง เื่พื่อที่พวกเราจะได้ใช้ชีวิตได้ผ่านทกช่วงชีวิตได้อย่างมี

ความสุขค่ะ

 

เข้าเรื่องพระนารายณ์กันซะทีนะคะ  พระนารายณ์นี้เป็นองค์เทพแห่งวังไวกูณฐ์ที่มีการ

อวตารมายังโลกมนุษย์มากที่สุดค่ะ คือมีถึง 10 ปางด้วยกัน กล่าวคือเมือใดก็ตามที่โลก

ประสพทุกเข็ญ พระนารายณ์ก็จะเสด็จมาช่วยเหล่ามนุษย์ทันทีเลยค่ะ พระองค์ได้ทรงอวตาร

มาในรูปของมัศยาอวตาร เมือคราวเกิดน้ำท่วมโลก หรือเสด็จมาในรูปของพระรามจากเรื่อง

รามเกียรติ์ หรือในรูปของพระกฤษณะ จากวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ ปางทั้ง 10 ของพระองค์ DHANAจะทำการเล่าให้ฟังทั้่งหมดนะคะ คอยติดตามละกันค่ะ

 

พระนารายณ์นี้ถือเป็นองค์เทพที่คอยปกปักรักษาโลกค่ะ  เมือใดที่โลกและมนุษย์ได้รับ

ความลำบาก พระนารายณ์จะเสด็จออกมาทันทีเลยค่ะ แต่ปัญหาเป็นอะไรท่านก็จะอวตารมา

เพื่อจัดการกับปัญหานั้น ๆ ค่ะ  เรียกว่าสั่งยาให้ถูกกับไข้ตรงเป๊ะเลยค่ะ ไม่มีการเลี้ยงไข้แน่

สำหรับพระนารยณ์ค่ะ  อสูรร้ายแค่ไหน ตายเรียบไม่มีเหลือค่ะ

 

เรื่องราวของพระนารายณ์เริ่มมาจากเรื่องของ จายาและวิจายา คนเฝ้าประตูสวรรค์สองพี่

น้องค่ะ  เมื่อคราวที่พระพรหมได้นอนหลับไปนั้น โลกทั้งโลกก็ตกอยู่ในภาวะน้ำท่วมโลกค่ะ

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายกำลังจะตาย พระนารายณ์ก็ได้อวตารมาเป็นปลาเพื่อช่วยโลกค่ะ  (ฟังดูคล้าย ๆ กับเหตุการณ์เมืองไทยตอนนี้นะคะ ) สองพี่น้องจายา และ วิจายานี้หยิ่งผยอง

มากนะคะ คงนึกว่าเป็นหน้าห้ององค์เทพแล้วจะทำกร่างได้น่ะค่ะ วันนึงก็เกิดเรืองขึ้นจนได้ก็

คือมีเหล่าเทวดาพากันมาเข้าเฝ้าองค์เทพผู้เป็นใหญ่ทัั้งหลาย ทีนี้นายมานพหนุ่มจายา และวิจายาก็ไม่ยอมให้เ้ฝ้าแต่โดยดี กันท่าน่ะค่ะ นึกว่าเป็นหน้าห้องแล้วจะใหญ่ ทำวาง

อำนาจกับใครก็ได้  เหล่าเทวดาก็เกิดโมโห ก็เลยสาบทั้งสองคนไปว่า

 

“พวกเจ้าสองคนนี้ นับว่าโชคดีนัก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นถึงคนเฝ้าประตูสวรรค์ ก็ยังไม่สำนึกตัว กลับกำเริบ“ ต่อแต่นี้ไป ขอให้เจ้าสองพี่น้องต้องไปเร่ร่อนเกิดในโลกมนุษย์ และให้อยู่อย่างต่ำต้อย จนกว่าพวกเจ้าจะสำนึกตัว”

 

เอาล่ะ แย่ล่ะสิ  ทั้งนายจายา และวิจายาตอนนี้ เกิดกลัวแล้วค่ะ  เลยพากันไปเข้าเฝ้าท่่าน

พระนารายณ์เพื่อขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือค่ะ  พระนารายณ์พอได้ฟังก็กล่าวว่า

 

“เหล่าเทวดาพวกนี้ มีฤทธิ์เดชมากมายนัก ทุกคำกล่าวของเหล่าเทวดานี้คือวาจาสิทธิ์ทั้งสิ้น

คำสาปแช่งของพวกเขาจะเป็นจริง เอาล่ะ  เราจะคอยช่วยดูก็แล้วกัน  แต่พวกเจ้าทั้งสองก็

คงต้องไปลงไปเกิดเป็นมนุษย์ตามคำสาป แล้วเมื่อพวกเจ้าสำนึกตัวก็จะได้กลับมาสู่สวรรค์

แต่ก็ต่อเมื่อพวกเจ้าสำนึกตัวจริง ๆ และได้เรียนรู้ว่าความต้่อยต่ำเป็นเ้ช่นไร”

 

ก็เป็นไปตามโผค่ะ ทั้งวิจายา และ จายาก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์ค่ะ ตามโผเป๊ะ บิดพลิ้ว

ไม่ได้เลย พอลงมาเกิดก็กลายเป็นอสูรร้ายที่คอยฟาดฟันต่อสู้กับเหล่าเทวดาทั้งหลาย อสูร

ตนนี้ชื่อว่่า “ หิรัณยากาษะ” และ ‘ หิรัณยกศิิปุ” ที่เราจะกล่าวถึงในตอนต่อไปในปางอวตาร

ทั้่ง 10 ของพระนารายณ์นะคะ 

 

การกำเนิดของอสูรทั้ง 2 ตนนี้จะเป็นบทเริ่มของปางอวตารปางแรกของพระนารายณ์ค่ะ ปางแรกของพระองค์ก็คือปางที่พระองค์อวตารเป็น “ วราหาวตาร” หรือเป็น

หมูป่าขนาดใหญ่ค่ะ คอยติดตามตอนต่อไปนะคะ รับรองว่าสนุกค่ะ แล้วคุณ ๆ จะได้รู้จักองค์

พระนารายณ์และเรื่องราวการปกป้องโลกของพระองค์ว่าน่าสนใจแค่ไหน มีธรรมะ ก็ต้องมีอธรรมนะคะ  แต่บทสรุป ความดีต้องชนะความชั่วแน่นอนค่ะ อาจจะนานหน่อยแต่รับ

รองว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคนดีค่ะ

 

พบกันอาทิตย์หน้ากับ วราหาวตารนะคะ อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะคอยตามอ่านได้รับรองสนุก

ทุกตอนค่ะ  อ่านไปแล้วก็คิดตามด้วยนะคะ มีข้อคิดแฝงแน่นอนค่ะ ….

 

DHANA

 

 

 

 

 
ชีวิตที่เปลี่ยนไป กับ โอมพยากรณ์

ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 article
โอมพยากรณ์ การ์ด article
ทำนายโชคชะตาด้วย ไพยิปซี article
ดูดวงชื่อ - นามสกุล ไทย/อังกฤษ article
รวย + สุข article
ประสบการณ์ จาก ณี เบเกอรี่ article
ประสบการณ์ จาก อัยการ ดิษย์ชนทัต article
กฤชดา ฐิติฌณิศร อายุ 38 ปี อาชีพ SALE article
กุลการ ธูปทองเจริญผล อายุ 36 ปี อาชีพ พนังงานบริษัท article
ธนาคาร เสริมดวง article
คุณ.......ได้อะไรจากการ ดูดวง article
คุณหมอ ค่ะ นู๋ควรทำอาชีพอะไรดี article
พลังแห่ง ทับทิม article
ที่นอน แบบสามีรัก สามีหลง article
กระเป๋าเงิน ใช้แล้วรวย article
โป่งขาม อัญมณีแห่งแผ่นดินล้านนา article
วันที่ควรสระผมและวันที่ต้องห้าม article
ไม้มงคลและทิศในการปลูกต้นไม้เสริมดวง article
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง article
การสวดมนตร์ใครคิดว่าไม่สำคัญ?? article
ต้องการเสริมดวงเรื่องต่าง ๆ ต้องทำบุญวิธีไหนดี article
มันตราคืออะไร? article
ปางสำคัญแห่งพระศิวะ ศาราภวอวตาร article
พรแห่งพระศิวะ article
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเหตุใดจึงขอพรไม่ได้สมตามความปรารถนา article
สินค้าและ บริการ article
กำเนิดพระแม่ดุริกา จามุนได และมันตราแห่งมหาจามุนได article
ทำบุญถวายเครื่องทำน้ำดื่ม ณ วัดป่าดอนใหญ่พุทธาราม
พิธีบูชาพระแม่ ครบวันที่ 30 article
ปาฏิหาริย์งานฉลองวัดพระศิวะ article
ปาฏิหาริย์พระพิฆเนศกับพรวันเกิด article
ศรีจันดีคาเดวี อัมมัน article
พระขันธกุมาร และ พระนางวัลลี article
ปางอวตารที่ห้าแห่งองค์พระนารายณ์ article
งานนวราตรี วันประกาศชัยชนะแห่งพระแม่ดุริกาเหนือมวลอสูรย์ article
คัมภีร์ดวง 12 นักษัตร(ปีชวด) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.