ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article

เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร

เทพผู้ประทานความรู้

 

เรืองโดย เดน่า

 

 

สวัสดีค่ะ คุึณ ๆ ผู้อ่าน ถึงเวลาอ่านเรื่องใหม่กันซะทีนะคะ วันนี้ เดน่า ได้อ่านเรืองราวของ

พระนารายณ์อวตาร ปางสำคัญปางหนึ่งค่ะ นั้นก็คือ ปางที่ท่านอวตารมาในร่างของเทพทีี

มีศรีษะเป็นม้านะคะ  สาเหตุที่ต้องทำการบ้านตามหาว่าเทพที่มีเศียรเป็นม้านี่คือใคร ก็เนือง

จากว่า เดน่า ได้ฝันถึงเทพที่มีศรีษะเป็นม้านะคะ แล้วตัวเดน่าเองก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครค่ะ

ก็เลยทำการตามหาด่วน พอได้รู้จักท่านแล้ว ก็รีบนำเรื่องราวของพระนารายณ์อวตาร ปางที่

สำคัญปางนี้มาเล่าต่อโดยด่วนค่ะ

 

ท่านฮายากรีวา่นี้ บางตำรากล่าวว่า ท่านได้เป็นผู้ประสาทวิชาการ และ พระเวทย์ต่าง ๆ แก่พระแม่สุรัสวตีนะคะ เรียกว่าเป็นอาจารย์ของพระแม่สุรัสวตีอีกทีนึงค่ะ ก็เนื่องจาก ครั้ง

อดีตกาลนั้น พระนารายณ์ มีชายาหลายพระองค์นะคะ อันได้แก่ พระแม่้ลักษมี พระแม่สุรัสวตี และ พระแม่คงคา  แต่ก็มีปัญหาค่ะ เพราะทุกพระองค์ ต่างทะเลาะกันเป็น

ประจำ พระนารายณ์จึงตัดใจเลือกพระแม่ลักษมีไว้ ส่วนพระแม่คงคา ทรงยกให้เป็นชายาพระศิวะ และ พระแม่สุรัสวตี ก็ได้ทรงยกให้เป็นชายาพระพรหมค่ะ

 

เรืองราวซับซ้อน นะคะ เรื่องครอบครัวเนีย แต่วันนี้เรามาฟังกันว่าทำไมท่านต้องมีเศียรเป็น

ม้าด้วยนะคะ เรืองเป็นอย่างนี้นะคะ

 

มีอสูรตนหนึ่ง มีนามว่า ฮายากรีว่า ซึ่งแปลได้ว่า บุรุษผู้ซึ่งมีเศียรเป็นม้า หรือ เรียกทับศัพท์

ก็ได้นะคะ ว่า ฮาระศรีษะ อสูรตนนี้ได้ทำการบำเพ็ญตบะแด่พระแม่ดุริกาเทวีนะคะ จนพระแม่

ของเราพอพระทัย และได้ประทานพรตามทีฮายากรีว่า ต้องการก็ืคือ จะไม่มีมนุษย์ หรือเทพ

องค์ใดสามารถฆ่าเขาได้ ยกเว้นเสียแต่จะมี ฮายากรีว่า อีกคนนึงเท่านั้น

 

แหม ๆ ไอ้ตรงข้อแม้ เนียล่ะคะ เป็นช่องโหว่นะคะ เพราะเจ้าอสูรส่้วนใหญ่จะนึกว่ารอบคอบ

แล้วนะคะ เพราะว่า คุณ ฮายากรีว่า เนีย เป็นลูกโทน ไม่มีพี่น้องค่ะ แล้วก็ไม่มีใครมีหัีวเป็น

ม้าเหมือนเขา  ก็เลยเป็นอันว่า ไม่มีใครเหมือนและ ไ่ม่เหมือนใคร ก็เป็นอมตะได้ด้วยพรอัน

ประเสริฐจากพระแม่ดุึริกาของเราค่ะ

 

ภายหลัง ฮายากรีว่าได้รับพรแล้ว ก็ทำตัวซ่าส์ มาก ๆ ค่ะ จน องค์เทพต้องขอให้พระนาราย

ไปปราบ แต่ก็ปราบไม่ได้่ค่ะ เพราะพรของพระแม่ดุริกาคุ้่มครองเจ้าฮาราศรีษะไว้อย่างดี

พระนารายณ์ ก็กลับมาที่วังไวกูณฑ์นะคะ พร้อมกับเครียดมากค่ะ ท่านก็เลยทำท่าโยคะท่า

ที่เรียกว่า ปัทมะโยคะ ก็คือ ท่านเอาหัวยันพื้นไว้ แล้วเอาเท้าชี้ฟ้าค่ะ แล้วท่านก็ทำการเข้า

ญาณด้วยค่ะ เหล่าองค์เทพ ก็พากันมาเฝ้าพระนารายณ์วันแล้ว วันเล่า ท่านก็ไม่ยอมออก

จากญาณง่าย ๆ หลับไ่ม่ตืนเลยค่ะ พวกองค์เทพก็กลัวว่าท่านจะไม่ฟื้น ก็เลยส่งฝูงมอดนะคะ ไปกัดกิน เชือกที่รับน้ำหนักร่างของพระนารายณ์ซะ ประมาณว่าเชื่อกขาด ท่านก็ต้องหล่น

ลงพื้นแล้วจะได้ออกจากญาณซะที

 

ปรากฏเชื่อกขาดจริง ๆ ค่ะ ไม่ขาดเปล่านะคะ แต่ศรีษะของพระนารายณ์นะคะ ได้กระแทก

พื้นอย่างแรง จนศรีษะ หดเข้าไปในลำตัวนะคะ เหล่าองค์เทพพากันตกใจ รีบไปเรียนพระแม่

ดุริกาให้รีบเสด็จมาค่ะ เพราะจนป่านนี้พระนารายณ์ก็ยังไม่ยอมฟื้นค่ะ

 

พระแม่ดุริกามาเห็นก็ไม่ตกใจนะคะ ท่านรีบสั่งให้ เหล่าองค์เทพไม่ต้องกลัว แล้วกล่าวกับ

องค์เทพว่า เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิิดง่าย ๆ ต้องมีสาเหตุ ว่าแล้วพระแม่ก็สั่งการให้ไปหาหัว

ของม้ามาต่อให้พระนารายณ์ซะ เพื่อที่จะได้มีฮายากรีว่าอีกคนนึงไงคะ

 

แล้วทีนี้ก็เป็นไปตามพรของพระแม่นะคะ ก็ได้บังเกิดฮายากรีวา อีกคนขึ้นมา คราวนี้พระ

นารายณ์สามรถสังหารเจ้าฮายากรีวาได้ในอึดใจเดียวเลยค่ะ ไม่ต้องเหนือยมากคราวนี้

 

เทพฮายากรีวา จัดเป็นอวตารปางสำคัญเทียบเท่า ปางพระกฤษณะ พระราม และ นรสิงห์อวตาร เลยนะคะ

 

มีเสริมนะคะ ว่าเทพทีมีศรีษะเป็นม้า ทางพุทธมหายานก็มีองค์เทพนี้นะคะ แต่ทางพุทธ เทพที่มีศรีษะเป็นม้านี่จะดุร้ายมากนะคะ เพราะท่านเป็นเทพผุ้ทำลาย ความถือดีของมนุษย์

ก็เรียกว่า ม้าก็เป็นสัญญลักษณ์สำคัญนะคะ ที่องค์เทพใช้ืสื่อกับเราค่ะ

 

พระนารายณ์ปางนี้จะมีผิวกายขาวล้วนนะคะ เพื่อแสดงถึงปัญญาอันบริสุทธค่ะ  มีีสี่พระกรณ์

เครืองทรงก็สีขาวค่ะ ท่านจะทรงถือ ดอกบัว และ คัมภีร์ ไว้เสมอ ๆ

 

ความรู้ ทั้ง คัมภีร์พระเวทย์ หรือ เรื่องราวความรู้ทางโลก ก็ล้วนแล้วแต่ได้ทำการถ่ายทอด

มาจากท่านค่ะ

 

แหม ต้องขอบคุณ นะคะ ที่เดน่า ได้มีโอกาสได้ฝันถึงพระองค์นะคะ ก็ขอแบ่งความรู้ ที่มีจำกัดให้คุึณผู้ฟังทุกท่านนะคะ ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะ วันนี้ลาไปก่อน จบตอนแล้วค่ะ

 

 

เดน่า

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
เทพธิดาพระจันทร์ article
วาราฮีอัมมัน article
พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
ไหว้พระประจำวันเกิด article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เดวี กัญญากุมารี article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.