ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


เดวี กัญญากุมารี article

เดวี กัญญากุมารี

 

 

เรืองโดย อินดรานี

 

 

พบกับนักเขียนใหม่ที่ขอมาจองพื้นที่ บนทำนาย ดอทคอมแห่งนี้บ้างนะคะ เว๊บไซต์นี้จัดเป็นเว๊บทีให้ความรู้ และ ให้กำลังใจคุณผู้อ่านนะคะ อินดรานี ได้อ่านข้อความบนเว๊บบอร์ด แล้วมีำกำลังใจที่จะหาเรืองราวที่สรรสาระ มาเล่าสู่กันฟังนะคะ ขอฝากตัวด้วยนะคะ เนืองจากคุณบรามี ต้นตำัรับมีิภารกิจค่ะ ก็รอกันนิดนึงนะคะ เธอไม่หายไปแล้ว หายไปลับแน่นอน วันนี้คุยกับอินดรานีไปก่อนนะคะ

 

อินดรานี วันนี้จะแนะนำคุณ ให้รู้จักกับพระแม่สำคัญอีกพระองค์นึุงนะคะ นั้นก็คือ พระแม่กัญญากุมารี  พระแม่กัญญากุมารีองค์นี้ อีกนัยนึ่งก็คือ ปางอวตารของพระแม่ปราวตี ซึ่งเป็นสาวพรหมจรรย์นะคะ ปางนี้ท่านไม่ได้แต่งงานกับพระศิวะ เนืองจากท่านมีภารกิจบนโลกที่สำคัญค่ะ ภารกิจสำคัญนั้นคืออะไร เรามาฟังกันเลยค่ะ

 

เกาะกัญญากุมารีนี้ได้รับผลกระทบจากคลืนยักษ์สึนามินะคะ แต่ว่า รูปปั้นของพระแม่ที่ยืนตระหง่านอยู่ริมหาดไม่ได้ รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ ดูรูปไ้ด้นะคะ

 

พระแม่กัญญากุมารีนี้เชือว่ามีตัวตนอยู่จริงนะคะ อยู่ที่เกาะกัญญากุมารีนี้ซึ่งอยู่ปลายสุดของมหาสมุทรอินเดียนะคะ เชื่อกันว่า พระแม่ได้มามีชีวิตและปฏิบัติธรรมอยู่ที่เกาะแห่งนี้ ซึ่งเมือก่อนเกาะนี้มีชือว่า แหลมคอมมิรันค่ะ เมืออังกฤษได้ให้เอกราชแก่อินเดีย เกาะแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า กัญญากุมารี เพชรน้ำเอกแห่งอินเดียใต้ค่ะ

 

เชื่อกันว่า พระแม่กัญญากุมารีได้อาศัยอยู่จริงนะคะ ที่เกาะแห่งนี้ ท่านได้มาปฏิบัติธรรมและได้บำเพ็ญตบะ เพือให้ได้แต่งงานกับพระศิวะค่ะ ก็คนเป็นเนือคุ่กันนะคะ พอพระแม่ปราวตีได้มาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ พระศิวะ ก็ได้อวตารมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองใกล้ ๆ กัน และมีพระนามว่า สุจินดรัมค่ะ  พระแม่กัญญากุมารีก็ได้รับพรตามที่ีขอนะคะ เนืองจาก ท่านสุจินดรัม หรือ พระศิวะอวตารก็ได้ยกขบวนขันหมากมาสู่ขอ พระแม่กัญญากุมารีของเราค่ะ

 

แต่ยังค่ะ ปางนี้ทั้งสองพระองค์ไม่ได้แต่งงานกันได้ง่าย ๆ นะคะ เพราะว่าภารกิจที่สำคัญในปางนี้ก็คือ การมาปราบอสูรที่ชือว่า “บันนะอสุรา” เพราะอสูรตนนี้จะไม่มีใครฆ่าได้ นอกจากสาวพรหมจรรย์นะคะ

 

ก็นี่แหละค่ะ องค์เทพทั้งหลายก็เลยต้องออกอุบายขัดขวางไม่ให้พระศิวะ ในร่างของกษัตริย์สุจินดรัม ยกขบวนขันหมากมาสู่ขอได้นะคะ ก็เลยมีการออกอุบายทำให้พระศิวะเข้าใจว่า ฤกษ์ที่ดีที่สุดสำหรับการสู่ขอได้ผ่านไปแล้่วค่ะ ท่านนะราดาไ้ด้ไปทำการเรียนพระศิวะว่า ฤกษ์สู่ขอต้องเป็นตอน หกโมงเช้่าพอดี ก่อนที่นกจะบินออกหากิน และก่อนพระอาทิตย์จะฉายแสงต้องขอบฟ้าในวันนั้น  ปรากฏพอถึงวันงาน ท่านสุจินดรัมก็ยกขบวนขันหมากมาตามเวลา แต่ท่านเทพนะราดาจำแลงก็ได้สั่งให้นก กา ทั้งหลายบินออกหากินกันให้ว่อนเลยนะคะ อีกทั้งพระอาทิตย์ก็ทรงรถศึกเร็วกว่ากำหนด เพือเป็นการสือว่า ฤกษ์ที่ดีได้ผ่านไปแล้วค่ะ

 

ก็เจ้าบ่าวของเรางานนี้ก็ต้องยอมรับว่าฤกษ์ดีได้ผ่านไปแล้วค่ะ ก็เลยต้องยกขบวนขันหมากกลับไป ในตำนานเล่าว่า อาหารที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้เลี้ยงผู้คนที่มาร่วมงานก็เหลือทิ้งเต็มชายหาด และจากสีสัน อันสดใสของอาหาร และ ผลไม้่ที่ได้เตรียมไว้ และถุกทิ้งไว้เกลื่อนชายหาดนั้น ได้ทำให้ทรายที่ีชายหาดนี้ มีความสดใส และ มีสีเหลืองทอง ซึ่งเปรียบเสมือนสีแห่งอาหารในงานวันมงคล อาหารที่เตรียมไว้สำหรับงานแต่งงานแห่งพระแม่น่ะคะ้

 

ส่วนพระแม่กัญญากุมารีของเรา ภายหลังก็ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการบำเพ็ญตบะนะคะ และท่านก็ได้สังหารอสูร บันนะอสุราจนสำเร็จ  ก่อนที่ท่านจะลังสังขารไปท่านก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้มีการสร้างอาศรมหญิงชาวฮินดูที่อยากจะมีโอกาสปฏิบัติธรรม และเชือกันว่า มีหญิงแรกรุ่นทั้งหมด 7 คนที่ได้ถวายตัวเป็นนักพรตหญิงที่ได้ปวาราณาตัวเข้าเป็นนักบวชหญิงรุ่นแรกแห่งอาศรมที่ได้สร้างขึ้นเมือหลายร้อยปีก่อน ในเกาะกัญญากุมารีนีแหละค่ะ

 

ใครอยากไปเทีียวเกาะกัญญากุมารีนี้ นัดกันได้นะคะ อินดรานีว่าจะไปให้ได้ในปีนี่นะคะ ไปกราบขอพร จากพระแม่ และอินดรานี้จะขอพรเผือคุณผู้อ่านนะคะ  วันนี้อินดรานีขอจบตอนไปก่อน พบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

 

 

อินดรานี

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
เทพธิดาพระจันทร์ article
วาราฮีอัมมัน article
พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
ไหว้พระประจำวันเกิด article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.