ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


ไหว้พระประจำวันเกิด article

 

ไหว้พระประจำวันเกิด

 

เรืองโดย บรามี

 

สวัสดีปีใหม่กันล่วงหน้านะคะุทุก ๆ ท่าน ปีใหม่นี้คุณ ๆ มีแผนการไปฉลองวันสิ้นปีกันทีไหนหรือยังค่ะ บางคนอาจไปเทียวเมืองนอก หรือ อาจไปต่างจังหวัด ส่วนบรามี กลับบ้านแน่นอนค่ะ เพราะว่าสิ้นปีก็มีการรวมญาติกัน บ้านเราครอบครัวไม่ใหญ่มาก เรียกว่าครอบครัวขนาดกลาง สิ้นปีก็ได้มาสังสรรค์กันเรียกว่าได้มีการอัพเดทกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบหนึ่งปีนี้

นอกเหนือจากการอัพเดทนะคะ สิ่งที่ครอบครัวเราต้องทำเป็นประจำทุกปีก็คือ การไปสวดมนตร์ไหว้พระ และ ทำุบุญเสมอๆ ค่ะ ปีนี้ก็กำหนดแพลนไว้แล้ว ก็มีหลายที่เลยค่ะ ที่อยากจะไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ  บรามีเชือเสมอเรืองอานิสงค์แห่งการทำบุญนะคะ เพราะว่าเราได้บุญทันทีเพราะจิตใจเราจะสงบ และอิ่มบุญค่ะ ลองสังเกตุดูสิคะ คนที่เดินออกจากวัดไม่ค่อยมีใครหน้าบึ้งตึงนะคะ มีแ่ต่ยิ้มแย้มแทบทุกคน ก็เป็นเพราะว่าสบายใจที่ได้มากราบพระพุทธองค์น่ะคะ

มีหลายต่อหลายครั้งนะคะ ที่บรามีผ่านเรืองราวปัญหาในชีวิตได้มาอย่างประหลาด กลับมานึก ๆ ก็ไม่รู้จะอธิบายได้อย่างไร เพราะบางครั้งทา่งออกแทบมองไม่เห็น  แต่เรืองราวก็ผ่านมาได้ด้วยดีทุกครั้ง ก็คงเป็นเพราะบุญกุศลที่ได้เคยสะสมไว้ มาช่วยได้ทันเวลาพอดีน่ะคะไม่รู้จะคิดอย่างไรดี  บางท่านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่าง แล้วก็ไม่ทราบว่า จะทำบุญอะไร หรืออย่างไร ก็วันนี้บรามีขอแนะนำการไหว้พระประจำวันเกิดนะคะ เนื่องจากพวกเราทุกคนนี้เกิดมาต่างวัน และ ต่างเวลากัน แต่เรามาประสพพบกันได้ก็เนืองจาก มีกรรมเป็นตัวกำหนดค่ะ  ดังนั้น ถ้าคุณอยากจะขอผ่อนผันกรรม หรือว่าอยากขอพรเวลามีเรืองทุกข์ใจ ลองเริ้มจากการกราบขอพรพระประจำวันเกิดดีไหมคะ คุณจะเกิดวันอาทิตย์ก็ขอพระประจำวันอาทิตย์ รายละเิอียดด้านล่างนะคะ  ลองเริ้่มสวดดู  ถ้าไม่มีเวลาไปที่วัด จะสวดที่บ้านก็ได้นะคะ  ทำทุกวัน รับรองนะคะ ต้องมีเรืองอะไรดี ๆ แน่นอน อย่างน้อยเราก็สบายใจค่ะ  แถมสวดมนตร์ก่อนนอนนะคะ ก็หลับสบายเสียอีก ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะ

สุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แด่ทุกท่านค่ะ แล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ 2554 ไม่หนีหายไปไหนนะคะ พบกันที่เก่าเวลาเดิมค่ะ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

มารู้จักพระพุทธรูปทั้ง 8 ปาง พร้อมบทสวดบูชาแต่ละปาง เพื่อจากนี้ต่อไปใครที่ยังไม่เคยคิดที่จะสวดมนต์ หรือไม่รู้จะสวดบทไหน ก็ลองเอาพระประจำวันเป็นที่ตั้ง แล้วสวดบูชาด้วยคาถาบูชาพระประจำวันก่อนนอน

วันอาทิตย์ : ปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสอง เพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองลงมาประสานอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในอาการสำรวม

บทสวดบูชา คือ บทโมรปริตร ซึ่งขึ้นต้น อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ฯลฯ

วันจันทร์ : ปางห้ามญาติ (บางแห่งว่าปางห้ามสมุทร) ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงห้าม

คาถาสวดบูชา คือ บทอภัยปริตร ขึ้นต้นว่า ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ฯลฯ สัพพะสังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

วันอังคาร : ปางไสยาสน์ ในพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวา เมื่อคราวจะปรินิพพานทรงหลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกายเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวางอยู่ที่พื้นข้างพระวรกาย พระบาทซ้ายทับพระบาทขวาลักษณะตั้งซ้อนกัน

สวด “บทขัดธชัคคสูตร” ขึ้นต้น ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ฯลฯ คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

วันพุธ (กลางวัน) : ปางอุ้มบาตร ในพระอิริยาบถยืน ส้นพระบาททั้งสองชิดติดกัน และพระหัตถ์ทั้งสองชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองยกประคองบาตรราวสะเอว

สวด “บทขัดขันธปริตร” ขึ้นต้น สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ฯลฯ สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

วันพุธ (กลางคืน) : ปางปาริไลยก์ ในพระอิริยาบถประทับบนก้อนศิลา ห้อยพระบาททั้งสองลง ทอดพระบาทเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายคว่ำวางบนพระชานุซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวางบนพระชานุขวาเป็นกิริยาทรงรับ มีช้างหมอบถือน้ำยื่นถวาย และมีลิงหมอบถือรวงผึ้งถวายเฉพาะพระพักตร์

สวด “บทขัดกรณียเมตตสูตร” ขึ้นต้น ยัสสานุภาเวนะ ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิงสะนัง ฯลฯ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะเห หรือ “บทจันทปริตร” (ย่อ) ขึ้นต้น กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ ฯลฯ พุทธาคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยะ จันทิมันติ

วันพฤหัสบดี : ปางสมาธิ ในพระอิริยาบถประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

สวด “บทขัดโมรปริตร” ขึ้นต้น ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง ฯลฯ พรัหมมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะเห

วันศุกร์ : ปางรำพึง ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาททั้งสองประทับยืนชิดติดกัน

สวด “บทขัดอาฏานาฏิยปริตร” ขึ้นต้น อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต ฯลฯ ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะเห

วันเสาร์ : ปางนาคปรก ในพระอิริยาบถประทับขัดสมาธิราบ ทรงหงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องพระเศียร

สวด “บทอังคุลิมาลปริตร” ขึ้นต้น ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต ฯลฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

ทั้งนี้ บทสวดที่กล่าวมาเป็นแต่โดยย่อ อยากได้บทเต็มควรไปหาซื้อหนังสือ “มนต์พิธี” ซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์มาท่องจำให้ขึ้นใจ
อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยควรสวดหนึ่งวัน เลือกวันที่เกิด เช่น เกิดวันจันทร์ก็สวดบทอภัยปริตร สวดก่อนนอนจะได้หลับสบาย ไม่ฝันร้าย

สิ่งสำคัญ พ่อแม่อย่าลืมปลูกฝังสิ่งดีๆ เหล่านี้แก่ลูก สอนให้ลูกรู้จักการไหว้พระและสวดมนต์ไปทีละนิด ปลูกฝังไปเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นจากบทสวดพระประจำวันนี่แหละ

ถ้าทำได้เชื่อว่าใจของลูกจะมีสมาธิและใฝ่ในสิ่งดีงาม เป็นผู้รู้การคิด การอ่าน การควรทำ ไม่ควรทำ เพราะสมองและความคิดของลูกถูกบรรจุด้วยสิ่งดีงาม

 

 
รู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
เทพธิดาพระจันทร์ article
วาราฮีอัมมัน article
พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เดวี กัญญากุมารี article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (152837)
เพื่อนำไปเผยแพร่ให้พุทธสาสนิกชนทีมาใส่บาตรพระประจำวัรได้บูชา
ผู้แสดงความคิดเห็น เสริมสุข ภาสบุตร วันที่ตอบ 2014-06-20 15:50:34[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.