ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article

 

 

 

พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์

 

เรืองโดยบรามี

 

 

กลับมากับเรื่องราวใหม่ ๆที่เว๊บทำนาย สรรหามาฝากคุณ ๆ ผู้่อ่านนะคะ ก็มีเรืองราวประสพการณ์ท่องเทียวบ้าง หรือเรืองเล่าจากตำนาน ต่าง ๆ กันไปนะคะ ขึ้นอยู่กับ

โอากาสและเวลาที่เหมาะสมค่ะ  ช่วงนี้เกิดแผ่นดินไหว และ ภัยธรรมชาติบ่อย ๆ นะคะ ใจคอไม่ค่อยดีเลย หรือว่านี่จะตรงตามกับคำทำนายโบราณ ว่านี่คือการก้า่วเข้าสู่ กาลียุค อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

 

กาลียุคคืออะไรหรือคะ  ตำนานกล่าวว่า กาลียุคก็คือยุคมืด หรือยุคที่มนุษย์จะเสือมศีลธรรมค่ะ  วัวไม่สามารถยืนได้สี่ขาเหมือนเดิม เรียกว่า ยืนกันกระย่องกระแย่งค่ะ เมือวัวยืนไม่ได้ ก็เกิดความลำบากไปทั่วทั้งหัวระแหง  พระแม่กาลีผู้ปราบมารก็จะออกมาทำการล้างความชั่ว บางตำนานก็กล่าวไปว่าร้ายแรงถึงขั้นล้างโลกกันเลยทีเดียว

 

ไม่ต้องตกกะใจหรอกนะคะ คนเราเมือถึงคราว ก็หนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกค่ะ  แต่ถ้าไม่ถึงที่ไม่ถึงวาระ ก็ยังไม่เด๊ด ซะมอเร่ไปก่อนหรอกค่ะ ทำใจเย็น ๆ รุ้อย่างนี้แล้ว หันมาำทำบุญทำกุศลกันแบบจริงจังดีไหมคะ  สะสมบุญไว้เป็นเสบียง เกิดอะไรขึั้นปุบปับ เราจะได้มีบุญพอที่จะประคับประคองชีวิตไปให้ได้ตลอดรอดฝั่ง  ถ้าคุณ ๆ เชือเรืองการเวียนว่ายตายเิกิด ก็เชือกันว่า ชาติหน้าอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่ารออยู่ ก็ต่าง ๆ นานา ๆนะคะ สำหรับเรืองความเชื่อ ส่วนท่านที่มีความเชือที่แตกต่างกันไปก็ไม่ต้องมาถกเถียงกันให้เหนือยนะคะ เอาเวลาไปทำเรืองราวที่มีประโยชน์ตามแต่จะเห็นสมควรดูแล้ว จะเกิดผลกว่า

 

บรามีได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสวด ศรีมหาจันดียากัม ทีวัดของศรีรามานะคะ ประทับใจมาก ๆ ค่ะ ก็เลยนำภาพมาฝาก  ชาวฮินดูเชือกันว่าเมือโลกก้าวเข้าสู่กาลียุค ก็เป็นการสมควรมากที่จะทำการสวดอัญเชิญพลังของศรีมหาจันดี หรือ นั้นก็คือ การรวมพลังของตรีเดวี อันได้แก่พระแม่ ดุรกา ลักษมี และ สรัสวตี เพือขอให้อัมมันทั้ง 3 พระองค์ ทำการปกป้องโลก และ เหล่ามนุษย์ค่ะ  การสวดครั้งนี้ บทสวดสรรเสริญพระแม่จะถูกทำการสวดถึง 700 บทนะคะ เพือทำการสรรเสริญ และ อ้อนวอนพระแม่ทั้งสามให้มาคุ้มภัยให้กับทุก ๆ คนบนโลกนี้นะคะ บทสวดดังกล่าวเป้นบทสวดที่เล่าถึงเรืองราวประวัติชีวิตของพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามองค์  เชือกันว่าพระแม่ดุรกาจะทำการขจัดปัญหาและความเศร้าทั้งปวงแด่ผู้ที่บูชาพระองค์ แล้วท่านก็ยังบันดาลความกล้าหาญให้กับมนุษย์ที่สวดถึงท่านค่ะ  แม่ลักษมีทราบกันดีอยู้่แล้วว่าท่านเ้ป็นเดวีแห่งความสุขทั้งปวง แม่สรัสวตีก็คือพระแม่แห่งปัญญา ถ้าคุณ ๆ หมั้นสวดถึงพระแม่ทั้งสามเสมอ ๆ ก็เชือกันว่า คุณจะได้รับพรเรืองความกล้าหาญ ความสุข และ ปัญญา เสมอ ๆ ค่ะ 

 

พระแม่ทั้งสา่มเมือรวมพลังกัน ก็มีพระนามใหม่ชือว่า พระแม่จันดีนะคะ เนืองจากท่านเป็นผู้ทำลายอสูรร้ายสองพี่น้องที่มีนามว่า จันดัน และ มุนดัน ก็พระนามใหม่ก็ได้มาจากการรวมของอสูรทั้งสอง เพือเป็นอนุสรณ์ทีท่านได้ทำการปราบมารนะคะ  ส่วนพระแม่มหิสาสุรามาดินี ก็คือพระแม่ที่ทำการปราบอสูร มหิสาผู้ชั่วร้าย เรียกว่า อสูรไหนที่ว่าร้ายเนีย มาถึงมือพระแม่ก็ถือว่า ชะตาขาด ตายแหง๋แก๋ เพราะว่า พระแม่ทั้งสาม ทั้งสวย ทั้งเก่ง เรียกว่าถ้ามาสู้กันด้วยพระเวทย์เนีย แพ้แน่นอนค่ะ

 

บรามีกับครอบครัวก้ได้ไปร่วมพิธีนะคะ ใหญ่โตอลัีงการเหมือนเดิม  ตอนท้าย ๆ งานก็มีการแห่องค์พระแม่รอบวัดนะคะ  ก็ได้ไปร่วมขบวนกับผุ้ที่มาีร่วมงานด้วย คนในงานก็เป็นแขกซะส่วนใหญ่นะคะ ก็มีกลุ่มเราที่เป้นคนแปลกหน้าของวัดนี้ แ่ต่ว่าไม่แปลกหน้าในการบูชาพระแม่แน่นอน เพราะว่า พระแม่อยู่ในใจของพวกเราเสมอมาค่ะ  เรียกว่าความทุกข์ หรือ ปัญหาใด ๆ ก็ไม่มีคำว่าผ่านไม่ได้นะคะ ถ้าพวกเราหมั้นสวดถึงตรีเดวี หรือ ศรีมหาจันดีค่ะ

 

ฝากไว้ก่อนสั้น ๆ สำหรับตอนนี้นะคะ ถ้าคุณ ๆ อยากสวดถึงพระแม่ทั้งสาม บทสวด สั้น ๆ ด้านล่างได้นะคะ  ขอให้ได้รับพรดังหวังค่ะ

 

โอมชรี ดุรกาเดวี นะโมนะมะฮา

โอม รีม ศรีม ลักษมีบะโย นะมา

โอม เอม สรัสวตีเย สว่าฮา

 

ขอพระแม่ดุรกา ลักษมี สรัสวตี ประทานพรแด่ทุกท่านค่ะ

 

 

บรามี

 

 

 

 
รู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
เทพธิดาพระจันทร์ article
วาราฮีอัมมัน article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
ไหว้พระประจำวันเกิด article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เดวี กัญญากุมารี article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.