ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


เทพธิดาพระจันทร์ article

เทพธิดาพระจันทร์

 

 

เรืองโดย บรามี

 

สวัสดีค่ะ กลับมากับเรืองราวดี ๆ ที่เว๊บทำนายสรรหามาฝากคุณ ๆ นะคะ วันนี้บรามีขอ

เปลียนบรรยากาศมาเล่าเรื่องราวสั้น ๆ เกียวกับเทพเจ้าจีนบ้างนะคะ เพราะว่าบังเอิ๊ญเหลือเกิน เมือวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา บรามีได้มีโอกาสไปกราบเทพเจ้าจีน ณ วัด เธียน ฮกเก๋ง ที่ประเทศสิงคโปร์นี่แหละค่ะ  ก็แหม มาอยู่นานแล้วนะคะ ก็ไม่ได้มีโอกาสมากราบคารวะเทพเจ้าประจำเมืองเลย พอดีมีวันหยุดยาวติดกัน สามวัน ก็รีบถือโอกาสไปกราบท่านเทพ แล้วก็นำเรืองราวดี ๆ มาฝากอีกเช่นเคยค่ะ

 

ไม่ใช่เป็นเว๊บนำทัวร์ไหว้เจ้านะคะ แต่ก็เอ ดูเหมือนจะเป็นเว๊บนำเทียวเข้าไปทุกที แต่คณะทัวร์นี้ นำทัวร์ไหว้พระเป็นหลักนะคะ ก็เนืองจากว่า บรามีนี้ ค้นพบว่าการไปกราบขอพรสิ่งศักดิสิทธิ์เนียเป็นอะไรที่ควรจะทำมากที่สุดค่ะ เมือคุณ ๆ มีเวลาว่างก็เนืองจาก คุณได้ไปทำบุญ ทำกุศลโดยการบริจาคทรัีพย์ช่วยวัดแล้ว คุณก็ยังมีโอากาสได้ศึกษาเรืองราวประวัติความเ้ป็นมาของเทพเจ้าทั้งหลายไปในตัว แถมขอพรให้เกิดความเจริญกับชีวิตคุณเองและคนใกล้ตัวได้อีกด้วย แบบนี้แล้ว จะให้ห่างหายจากการไปวัดได้ยังไงล่ะคะ

 

วัดจีนที่ท่านเทวีแห่งพระดวงจันทร์ หรือ มีนามสั้น ๆ ว่า ท่านเหนียง เหนียงประทับอยู่นี้ ชือว่า วัดเธียนฮกเก๋งนะคะ จัดว่าเ็ป็นวัดจีนที่เก่าแก่ทีสุดในสิงคโปร์ค่ะ วัดนี้เมือหลายร้อยปีก่อน เป็นวัดที่หันหน้าออกทะเลนะคะ ดังนั้น เทพประธานแห่งวัดนี้ก็คือเจ้าแม่ทับทิม หรือ หม่าซูค่ะ  แต่เนืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีที่ดินอยู่น้อย ดังนั้นทางราชการก็ทำการถมทะเลเพือให้เป็นแผ่นดินใช้เวลานานโขค่ะ ดังนั้นเมือคุณมาเทียววัดนี้ตอนนี้ คุณก็จะไม่เห็นทะเลนะคะ เห็นแต่ถนน เพราะว่าเขาต้องทำการถมทะเลไว้นานเป็นหลายสิบปีกว่าดินจะแข็งพอที่จะทำการก่อนสร้างถนนหนทางได้ค่ะ

 

เรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นนะคะ  ประเทศที่เล็กแสนเล็ก แต่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเทียบเทียมประเทศเพือนบ้านได้ภายในเวลาไม่กี่สิบปีค่ะ  วัดนี้เ็ป็นวัดที่สร้างขึ้นเนืองจากชาวประมงสมัยก่อน เมือมาขึ้นฝั้งที่นี่พวกเขาก็พากันก่อสร้างศาลเจ้าให้กับเจ้าแม่ทับทิมนะคะ เพือเป็นทีสักการะ และที่พึงทางใจ พวกเขาจะได้ออกเรือไปหาปลา และกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ  เจ้าแม่ทับทิม หรือ หม่าซูก็เป็นเจ้าแม่ที่ชาวประมงให้ความเคารพท่านกันอย่างสูงค่ะ วัดนี้เป็นวัดที่ประทานความสุขจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษย์โดยตรงนะคะ เนื้องจากชือของวัดแปลได้ตรงตัวได้ตามนี้ค่ะ  เจ้าแม่หม่าซู ดูงดงามและมีพลังมาก ๆ ค่ะ เนืองจากท่านเป็นเจ้าแม่ที่ทำการปกป้องเรือประมงทุกลำให้ปลอดภัยจากคลืนลม และ ภยันอันตรายต่าง ๆ ดังนั้นเจ้าแม่หม่าซูก็ต้องมีฤทธิเดชมาก ๆ เลยนะคะ บรามีไปกราบรูปปั้นของท่านแล้วก็ยังสัมผัสได้กับความแข็งแกร่งของท่านได้เลยค่ะ แต่ถึงแม้่ท่านจะดูแข็งแกร่งนะคะ ท่านก็มีความเมตตาเปล่งประกายออกมาด้วยในเวลาเีดียวกันค่ะ  เรียกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมชาวประมงถึงต้องมากราบท่านก่อนทำการออกเรือ เพราะคุณจะได้พลังใจอันแข็งแกร่งจากเจ้่าแม่ในการที่จะออกเรือค่ะ

 

 

มาเข้าเรืองของเทพธิดาพระจันทร์กันนะคะ ท่านเทวีเหนียง เหนียงนี้จัดเป็นเทวีที่สำคัญในยามค่ำคืนนะคะ ก็เนืองจากในคืนเดือนมืดมิดถ้าไม่มีเทพธิดาพระจันทร์ผู้คอยส่งแสงให้ความสว่างแก่โลกมนุษย์แล้ว ชาวโลกก็คงลำบากนะคะ  โลกคงมืดมิดน่าดู เพราะแสงจากดวงดาวอย่างเดียวก็คงไม่พอค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางยามค่ำคืน  ท่านเทพธิดาพระจันทร์นี้ ตำนานกล่าวว่าท่านชอบจำแลงกายมาเป็นหญิงสาวแสนสวยนะคะ ท่านจะลงมาบนโลกแล้วก็มักประทานพรให้กับคนที่ท่านไ้ด้มาพบแล้วพูดคุยด้วยค่ะ  ท่านเทพธิดาเหนียง เหนียงเป็นเทวีที่สวยงาม ทั้งกายและใจนะคะ  ท่านมักให้พรกับสาว ๆ ที่ไม่มีคู่ให้ได้มีคู่สม

ใจ  หรือ ว่าถ้าคุณแต่งงานแล้ว ท่านเทวีแห่งพระจันทร์ก็จะให้พรให้คุณมีชีวิตคู่ที่ยั้งยืนและราบรืนมีแต่ความรักในครอบครัวค่ะ  ทราบดังนี้แล้ว คุณ สาวที่โสด และ ไม่โสดก็อย่าลืมอธิษฐานขอพรกับท่านเหนียง เหนียงได้เลยนะคะ ตำนานเล่าว่า ท่านใจดี และ มักจะประทานพรให้ทุก ๆ คำขอค่ะ

 

วันก่อนบรามีไปกราบท่านเหนียง เหนียงเห็นมีคนเอาแป้งโบราณแบบจีน พร้อมน้ำหอมไปถวายท่านเหนียง เหนียงด้วยนะคะ แม้่แต่กล่องก็ยังสวยคลาสสิค น่าใช้มาก ๆ เลยค่ะ  อ้อ ที่คนเขาเอาแป้งผัดหน้า และ น้ำหอมไปถวายก็เนืองมาจากความเชือที่ว่า ท่านเทพธิดาเหนียง เหนียงนี้ ท่านสวยงามมาก ๆ เลยนะคะ  ลองนึกภาพนะคะ ว่าแสงของพระจันทร์วันเพ็ญนั้น นวลละออขนาดไหน นั้นแหละค่ะ เทียบได้กับความงามของท่านเหนียง เหนียงค่ะ

 

นอกเหนือจากเจ้าแม่ทับทิมแล้ว คุณ ๆ ก็จะได้กราบไหว้เทพเจ้าอีกหลายพระองค์นะคะ อันได้แก่ ท่านขงจื๊อ ซึ่งผู้ปกครองมักพาลุก ๆ มาขอพรให้สอบผ่าน หรือ ได้ผลการสอบที่ดีนะคะ   คุณ ๆ สามารถกราบขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เทพ สุริยัน เทวีแห่งจันทรา หรือเีหนียง เหนียงนะคะ  ท่านเทพผู้คุมโลกวิญญาณ และท่านเทพกวนอู และอีกมากมายหลายพระองค์ค่ะ  วัดนี้จัดว่าเป็นวัดจีนที่ผสมผสานรวมตัวระหว่างเทพเจ้าของชาวพุืทธ ลัทธิเต๋า และเทพเจ้าของชาวฮกเกีีี้ยนที่สำคัญ ๆ ไว้ที่วัดนี้ทั้งหมดค่ะ

 

ได้เข้าไปเทียว และกราบไหว้สิ่งศักดิสิทธิแล้ว ก็สบายใจนะคะ ขอพรไปเยอะเลย  วัดนี้สวยงามสมกับทีได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเทียวสำคัญแห่งหนึงของสิงคโปร์เลยล่ะคะ่  ถ้าคุณ ๆ ว่าง ๆ ก็แวะมาได้นะคะ ขอให้ได้รับพรจากองค์เทพทุกองค์ดังหวังค่ะ

 

แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะ

 

 

บรามี

 
รู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
วาราฮีอัมมัน article
พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
ไหว้พระประจำวันเกิด article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เดวี กัญญากุมารี article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.