ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


จัดรายการ วิทยุ 103.0 Mhz

รายการ โอมพยากรณ์

กิจกรรมของสำนัก โอมพยากรณ์

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการแนะนำและให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์ แก่ชาวลำพูนและเชียงใหม่

โดยจัดผ่าน สถานีวิทยุวิสาหกิจชุมชนวิทยุชุมชน ตลาดลำพูนจตุจักร คลื่น 103.0 MHz

ทุกวัน จันทร์ถึงเสาร์ เวลา 10:00 -12:00 น. โดยเนื้อหารายการ เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและมีเหตุผล รวมถึงแนะนำการทำบุญเพื่อแก้ไขชะตาชีวิตของทุกคน โดยการทำบุญตามวัดต่างๆ และการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล มีผลกับชีวิตอย่างไร

ในอนาคตจะมีการพัฒนารายการ ออนไลน์ขึ้น web ต่อไปCopyright © 2010 All Rights Reserved.