ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


อยู่แล้วรวย article

วัตถุประสงค์ที่ทางสำนัก โอม พยากรณ์ ตัดสินใจขยายงานทางด้านรับเหมาออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า ต่าง ๆ นั้น เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน การงาน ความรัก และสุขภาพ 

                ทางสำนัก โอม พยากรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ปลูกสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย จึงขยายงานด้านนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาของท่านและทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับท่านจากเดิมที่เป็นการตกแต่ง ต่อเติม หรือปลูกสร้าง เพื่อความสวยงามและสะดวกสบายตามความพอใจของผู้อาศัย ให้กลายมาเป็นการตกแต่ง ต่อเติมหรือปลูกสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามหลักชัยภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมดวงผู้อยู่อาศัยให้เจริญรุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข และในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสวยงามและสะดวกสบายตามความต้องการของผู้อาศัยอีกด้วย ซึ่งเราเตรียมทีมงานซึ่งมีคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับจากท่านในงบประมาณที่คุณพอใจ  
                เราหวังให้คำว่า “อยู่แล้วรวย” เกิดขึ้นกับทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางสำนัก โอม พยากรณ์ เป็นที่ปรึกษาในการตกแต่ง ต่อเติม ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า ให้กับท่าน.
 
                                                                                             โอม พยากรณ์
                                                                                                        โดย  นาราพงศธร กรุ๊ป 
ผลงานของเราที่ออกแบบให้ลูกค้า จ.เชียงใหม่ 
 

 

 

 กิจกรรม งานบุญ กับ อ.โอมพยากรณ์

บ้านเชียงใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.