ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article

 

การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร

ตอน 3

 

เรียบเรียงโดย บรามี

 

สวัสดีคะ กลับมาคุยกันต่อเลยนะคะ เครื่องกำลังร้อนค่ะ พอดีมีเวลาว่างนิดหน่อยก็ต้องปั่นต้นฉบับด่วนเลยค่ะ ก็เพราะคุณอาจารย์ บ...ใหญ่มาตรวจต้นฉบับอยู่เรื่อยคะ ไม่มีงานส่งเดียวจะโดนดุนะคะ เพราะว่า เนื่อเรื่องดี ๆทีเป็นเรืองกุศลก็ควรจะมีมาเล่ากันเรื่อย ๆ ไม่ให้ขาดระยะคะ

วันนี้จะเล่าถึงประสพการ์การถือศีล และอานิสงค์จากการถือศีลภวนาอีกสักตอนค่ะ จิตใจที่สงบนำมาซี่งสุขภาพร่างกายที่ดี สติปัญญแจ่มใส ที่สำคัญนะคะ สำหรับคุณผู้หญิง ถ้าคุณได้ไปถือศีลภวนาแม้แต่ครั้งเดียว รับประกันเกิดชาติหน้า หน้าตาคุณจะสดใสสวยงามคะ เป็นความเชื่อนะคะ จริงหรือไม่ บรามีเชื่อไว้ก่อน ก็บอกแล้วไงคะ จิตที่สงบ นำมาซึ่งความสดใส สวยงามทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ ใคร ๆ ก็อยากจะสวยจริงไหมล่ะคะ จริงเท็จยังไงบรามีก็ขอเชือไว้ก่อน เพราะการทำสมาธิคือการที่เราได้พักผ่อนจิต และสำรวจการกระทำของตัวเองไปด้วย เรียกว่า recharge จิตใจกันเป็นระยะ ๆ ก็คงจะดีค่ะ

คราวก่อนเล่าไปถึงการรับน้องของเหล่าสัมภเวสีนะคะ คนที่กลัวผีไม่ต้องกลัวนะคะ บางคนบอกผีไม่กลัวพระหรอเข้าไปในวัดได้ไง ผีไม่กลัวพระหรอกค่ะ เพราะพระท่านเมตตาไม่เคยไล่ผีเหมือนในหนังหรอกค่ะ วัดยังคงเป็นที่พักใจของคนและผีนะคะ ถ้าคุณ ๆ ที่กลัว ก็ให้หมั่นท่องภวนา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมังสรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณังคัจฉามินะคะ รับรองผีไม่มากวนคุณคะ เพราะว่าพลังแห่งพระพุทธคุณจะเปรียบเสมือนเกราะแก้วป้องกันภัยได้ทุกอย่างคะ ทดสอบมาแล้วค่ะ ได้ผลแน่นอน

คุยเรืองจิตวิญญาณ ก็เพราะว่า วันนี้บรามีจะเล่าอธิบายเรืองขันธ์ 5 คะ ขันธฺ 5 นะคะ ไม่ใช่การรับขันธ์คนละเรืองคะ คนเราทุกคน ประกอบด้วยขันธฺ 5 ก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณคะ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือธาตุทั้ง 5 ในกายเรา ธาตุทั้งห้า ทำง่านสัมพันธ์กันก็เพือก่อให้เกิดพลังงานและการมีตัวตนของบุคคลนั้น ๆ คนเรามีชีวิตอยู่ก็เพือดำรงไว้ซึ่งขันธ์ทั้ง 5 อีกนัยหนึงก็คือภาระแห่งชีวิต เริ่มจากรูปเลยนะคะ

รูป  คือ สภาพที่เกิดขึ้นเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆที่สัมผัสได้ด้วยการเห็น มนุษย์อยากที่จะมีรูปที่สวยดูดี ต้องตาผู้พบเห็น เรียกว่า อยากสวย หรือหล่อไว้ก่อน ก็เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เพราะว่า ต้องหมั้นดูแลรุปร่างให้สวย ทำไงก็ได้ เสียเงินเสียทองไม่ว่า ขอหน้าเด้งไว้ก่อน ทีพุ่ดเพราะเป็นโรคนี้เหมือนกันคะเลยเข้าใจดีเลยว่าเป็นทุกข์อย่างไร

 

เวทนา คือ  สภาวะที่เกิดขึ้นภายในใจ  รู้สึกเป็นทุกข์ รู้สึกเป็นสุข หรือรู้สึกเฉยๆ ใจเราก็เราต้องดุแลไม้ให้ทุกข์หรือสุขจนเกินไป หลักศาสนาพุทธของเราแนะนำให้ปล่อยวางคะ คือไม่ยินดีในสุข ไม่ยินดีในทุกข์ ความรู้สึกใด ๆ ก็ไม่จีรัง เท่ากับเรารู้ตัว และมีสติตลอดเวลาคะ

 

สัญญา  คือ  ความจำได้ หมายรู้ เช่น เราเห็นพ่อจำได้รู้ว่าเป็นพ่อเป็นต้น หรือจำคนรักได้ไม่มีวันลืม คุณ ๆ เคยคิดไหมคะ บางคนยึดมั้นคำสัญญาหรืออัตตามากไป ก็จะทำให้จิตใจไม่เป็นสุขคะ

สังขาร คือ  ความปรุงแต่งสภาวะต่างๆเปลี่ยนไปจากสภาวะที่เป็นอยู่เดิมไม่คงที่ ปรุงแต่งที่กายจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เรียกกายสังขาร   ปรุงแต่งที่นอกกายออกไปเรียกโลกสังขาร  ปรุงแต่งที่จิตเรียกจิตสังขาร 

วิญญาน  คือ ความรับรู้ในสภาวะต่างๆที่เข้ามากระทบ  รับรู้การกระทบสัมผัสภายนอกเรียกว่ากายวิญญาน รับรู้กระทบภายในเรียกว่ามโนวิญญาน

ไม่อยากมาเน้นหนักมากนะคะ กับแต่ละหัวข้อ เพราะว่า จริง ๆ บรามีอยากบอกว่า ถ้าเราฆราวาสทุกคน สามารถละวาง ขันธ์ทั้งห้าได้ คือไม่ยึดติดกับอะไรต่าง ๆ รอบตัว กินใช้แต่พอประมาณ ไม่ยึดติดกับสังขาร และสิ่งรอบตัวได้ คุณสามารถบรรลุถึงนิพพานได้นะคะ เมือจิตที่ว่างเปล่า ไม่ยินดียินร้ายกับอะไร นั่นหมายความว่า ทุกข์ไม่มี สุขไม่เกิด มีแต่จิตใจที่นิ้งสงบราวกับสายน้ำอันเยือกเย็น ที่ไหลผ่านกาลเวลา ๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ฉันใดก็ฉ้นนั้นค่ะ

จิตที่เป็นสุขย่อมดีกว่าอะไรทั้งหมดนะคะ ถ้าจิตไม่สุข กายก็ทุกข์นะคะ บรามีหลังจากไปถือศีล วางใจไว้นิ่ง ๆ ไม่กีวัน เหลือเชือนะคะ หัวเข่าที่ปวดเป็นระยะ ๆ ทานยาอะไรก็ไม่หาย เหลือเชือนะคะ ด้วยอำนาจพุทธคุณ เมือลาสิกขาจากการเป็นชีพราหมณ์ ขาที่เคยปวดเป็นระยะ หายไปเลยค่ะ บรามีก็เลยเชือว่า อำนาจใด ๆ ก็แพ้อำนาจแห่งพระพุทธคุณอันบริสุทธ์ สิ่งชั้วร้ายที่ติดตามเรามา ก็ต้องยอมวางมือเมือได้สัมผัสอำนาจพระพุทธคุณอันบริสุทธ์คะ

เรืองเหลือเชือบนโลกนี้มีมากมายนะคะ เล่าอย่างไรก็ไม่หมด แต่ที่แน่ ๆ สิ่งทีบรามีได้ค้นพบก็คือ ความสงบในใจ หาได้ง่าย ๆ ไม่ต้องไปที่ไหน ไปวัดนี่แหละค่ะ สบายสงบ และได้ตรวจจิตใจตัวเองว่าที่ผ่านมา เราทำอะไรลงไปบ้าง ดีหรือ ร้าย มีโอกาสสำรวจตัวเอง แล้วคุณก็จะไม่ทำความผิดเหมือนเดิม ๆ เป็นเรืองทีดีค่ะ

เมือคนเราไม่ทำบาปเพิ่ม และหาโอกาสที่จะสร้างบุญเพิ่มเสมอ ๆ ก็จะทำให้เราได้ไปส่ภพที่สูงกว่าเมือเราละสังขารนะคะ ไม่ได้มาแช่งกันแต่ชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอน หมั้นสร้างความดี หมันปฏิบัติธรรม สะสมบุญกันนะคะ เพราะบูญกุศลจะช่วยคุณฝ่าฝันทุกสิ้งไปได้แน่นอนคะ เมือจะทำสิ่งใด ก็ขอให้ตั้งใจเต็มที่ บุญกุศลเป็นของคุณแบบเต็ม ๆ แน่นอนคะ

จบตอนไปก่อนนะคะ ตอนหน้ามีเรืองราวธรรมะ มาฝากกันอีกคะ แล้วพบกันใหม่ค่า


 

บรามี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
เทพธิดาพระจันทร์ article
วาราฮีอัมมัน article
พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
ไหว้พระประจำวันเกิด article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เดวี กัญญากุมารี article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.