ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


หนุมานเทพกับภีมะบุตรแห่งพระพาย article

หนุมานเทพกับภีมะ

บุตรแห่งพระพาย

 

เรืองโดย กาลราตรี

 

 

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน วันนี้กาลราตรีขอรับอาสามาช่วยบรามีนะคะ คุณบรามีเธอไม่ว่างนะคะ เลยฝาก ๆ กันมา ว่าเพือน ๆ ผู้มีใจรักการเขียนก็มาช่วยกันหน่อย อินดรานี เธอฝากเรืองราวการไปวัดฮินดูไว้ให้อ่านกัน วันนี้กาลราตรี ขอเล่าเรืองท่านหนุมานอย่างด่วนจี๋ ไปรษณีย์จ๋าเลยนะคะ เพราะคุณผู้อ่านขอมา ไม่ได้ค่ะ อันนี้ต้องจัดให้ด่วน

 

เทพหนุมาน เป็นเทพที่เรียกว่าดังเป็นอันมากเลยนะคะ ชาวฮินดูกราบไหว้ท่านหนุมานกันมาก ๆ เนืองจากพวกเขาต้องการขอพรให้เทพหนุมานช่วยปัดเป่าผองภัย และ ประทานปัญญาในการแก้ป้ญหาชีวิตทั้งปวง ปัญหาเล็กใหญ่แค่ไหนท่านหนุมานจัดการได้หมดค่ะ  ที่สำคัญนะคะ คนที่เป็นหัวหน้างาน หรือมีลูกน้องที่ต้องดูแล การบูชาเทพหนุมานก็เชือว่า ลูกน้องคุณจะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ ผู้ใต้บังคับบัญชา จะภักดี และ ซือสัตย์มาก ๆ เนืองจาก คุณสมบัติของท่านหมุมาน คือท่านจะรักพระราม ม๊าก ๆ นะคะ เรียกว่า สละชีวิตให้ได้ทันทีเลยนะคะ ถ้าองค์ราม หรือแม่ลักษมีร้องขอค่ะ

 

วันนี้กาลราตรีขอเล่าเรืองราว ความสัมพันธ์ระหว่างท่านหนุมาน กับ ภีมะ ผู้เป็นตัวเอกในมหากาพย์มหาภารตะนะคะ เนืองจาก ภีมะ และหนุมานนี้ ต่างเป็นบุตรแห่งพระพายทั้งคู่ ดังน้้น ภีมะและท่านหนุมานก็คือพี่น้องร่วมบิดากันค่ะ เรามาดูสิว่า พี่น้องคู่นี้เขามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และเขาดูแลกันขนาดไหน เชิญอ่านกันได้เลยค่ะ

 

คือเท้าความเรืองของภีีมะก่อนนะคะ ภีมะถือกำเนิดมาบนโลกนี้ เนืองจากท่านท้าวปาณฑุนี้ไม่สามารถมีลูกด้วยตนเองได้ เนืองจากท่านได้ต้องคำสาปจากฤาษีตนหนึ่งนะคะ ทำให้ท่านไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา หรือหญิงใด ๆ ได้ เพราะมันหมายถึงท่านจะต้องตายทันทีนะคะ เนืองจากท่านปาณฑุนี้ เผลอไปยิงกวาง 2 ตัวผัวเมีย  ซี่งเป็นฤาษีและภรรยา แปลงกายมา ก่อนตายฤาษีก็สาป แบบ เจ็บแสบเลยนะคะ แหมห้ามอะไรไม่ห้าม มาห้ามเรืองสำคัญซะด้วย

 

เอาล่ะคะ ร้อนถึงนางกุนตี มเหสีเอกของท้าวปาณฑุต้องใช้เวทย์มนตรฺ์พิเศษนะคะ เพือให้กำเนิดทายาทโดยทางลัดนะคะ มนตร์วิเศษนี้กล่าวคือเมือนางสวดท่องแล้วนางสามารถเชิญองค์เืทพองค์ใดก็ได้ ลงมาทำการให้้กำเนิดบุตรแก่นางนะคะ นางได้เชิญ สุริยเทพ เทพพระพาย และ พระอินทร์ ให้ลงมาประทานบุตรชายทั้งสามแก่นาง และท้่าวปาณฑุตามลำดับนะคะ ภีมะคือบุตรชายคนที่สอง ซึ่งเป็นบุตรแห่งพระพายนั้นเองค่ะ

 

ภีมะนี้มีฤทธิ์เดชและพละกำลังมาก ๆ นะคะ ทำให้บางครั้งภีมะก็ทะนงตัวมากไปนิดค่ะ ร้อนถึงท่านหนุมานพี่ชายใหญ่ที่ต้องทำการสอนน้องชายนิดนึงนะคะ การสั่งสอนระหว่างพี่น้องคู่นี้น่ารักแค่ไหน เชิญรับฟังได้เลยค่ะ

 

เรืองมีอยู่ว่า วันหนึ่งท่านภีมะต้องการเดินทางผ่านป่าแห่งนึงนะคะ ปรากฏว่าเดินไม่ได้ค่ะ เพราะว่าท่านหนุมานใช้หางปิดทางไว้ซะงันแหละ ไม่ให้เข้าจะทำไมอะไรเงี้ย  ภีมะซึ่งเลือดร้อนอยู้แล้วก็โมโหนะคะ ก็ปะทะกันทันที อ้อลืมบอกท่านหนุมานแปลงร่างเป็นลิงแ่ก่ ๆ ท่าทางไม่มีแรงนะคะ แต่ว่าภีมะซึ่งมีเรียวแรงมหาศาล กลับทำอะไรลิงแก่ ๆ ตัวนี้ไม่ได้เลย ภีมะก็ทราบเลยว่า ลิงตนนีไม่ใช่ลิงธรรมดา ๆ ก็เลยกล่าว ยอมแพ้ แล้วถามว่า ท่านผู้องอาจได้โปรดแสดงตัวตนที่แท้จริงด้วยเถิด

 

ท่านหนุมานก็รีบแสดงร่างจริงนะคะ ภีมะไ้ด้เห็นก็รีบก้มกราบพี่ชายนะคะ พี่น้องสวมกอดกันทันที พี่ชายใหญ่หนุมานก็เลย กล่าวตักเตือนน้องชายว่าเราเป็นคนเก่ง อย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดีด้วยอะไรเงี้่ยค่ะ เพราะว่า คนเราจะมีพละกำลังอย่างเดียว แต่มารยาท สัมมาคารวะก็ต้องพร้อมค่ะ ถึงจะเรียกว่าลูผู้ชายตัวจริงนะไ้อ้น้องอะไรเงี้ยค่ะ

 

น่ารักนะคะ พี่น้องเขาสอนกัน น้องชายจอมซนภีมะก็เลย มีคำขอต่อพี่ชาย ว่า ขอให้ท่านพี่หนุมานช่วยแปลงร่างขนาดใหญ่โตให้เท่าตอนกระโดดข้ามทะเลจากอินเดีย ไปสู่กรุงลังกาให้ดูหน่อย เพราะว่าน้องชายอยากเห็นค่ะ พี่หนุมานก็ไม่ขัดนะคะ รีบแปลงร่างให้ใหญ่เท่าภูเขาเลากา แล้วก็ย่อตัวเล็กลง เปลียนไปเปลี่ยนมา ภีมะก็หัวเราะชอบใจใหญ่ เพราะว่า พี่หนุมานคือฮีโร่ของเขานะคะ

 

ตำนานกล่าวว่า ท่านหนุมานคือปางอวตารของพระศิวะนะคะ ท่านอวตารมาเพือช่วยพระนารายณ์ทำการรบกับทศกัณฑ์นะคะ บางตำนานกล่าวว่า นังอัญจนาแม่ของหนุมานได้ทำการบำเพ็ญตบะเพือขอลูกจากพระศิวะ ก็หลาย ๆ ตำนานก็ว่ากันไป แต่ว่าอย่างไรก็ตาม เทพหนุมานคือหนึงในองค์เทพผู้เป็นใหญ่ในใจแห่งผู้รักและศรัทธาองค์เทพอย่างแท้จริงนะคะ

 

สั้น ๆ ละกันนะคะสำหรับตอนนี้ฝากบทสวดสั้น ๆ ไว้นะคะ สำหร้บสวดขอพรจากหนุมานเทพผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ

 

 

มาโนจาวัม มารูธา ทุลยาเวกัม

จิตเทดริยัม พุทธิมาธรรม วาริสธรรม

วาธาทมายัม วานารายุทา มุขคะยัม

ศรี รามาดุธรรม ชีราสา นะมามี

 

คำแปลสั้น นะคะ ข้าน้อยขอสวดอ้อนวอนแด่ท่านหนุมาน ผุ้เดินเคลือนไหวได้เร็วดั่งความคิดในจิตมนุษย์ เทพผุ้เปียมด้วยพละกำลังและสติปัญญา เทพหนุมานผู้เป็นบุตรแห่งพระพาย ท่านผู้เป็นหัวหน้ากองทหารวานรผู้แกล้วกล้า เทพหนุมานผู้เป็นทูตประจำพระองค์แห่งองค์ราม ข้่าน้อยขอสวดอ้อนวอนต่อท่านหนุมานผู้เป็นใหญ่ ขอพระองค์โปรดประทานพรตามที่ได้สวดขอด้วยเทอญ

 

 

 

ขอเทพหนุมานประทานสติปัญญา พละกำลัง และความสุขแด่ทุกท่านค่ะ

 

 

กาลราตรี

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรู้จักองค์เทพและคำสอนของชาวฮินดู กับ อ.บรามี

ลักษมีเดวี มหาเดวีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง article
ร้านเทวรูป Kankatya เทวบูชา article
เรืองเล่าจากแดนนรก โทษแห่งการเล่นการพนัน article
ตำนานเมืองลับแล article
อาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ article
เรืองราวของการทำแท้ง article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 3 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร ตอน 2 article
การถือศีลภวนา สำคัญอย่างไร article
รักข้ามมิติ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอนอวสาน article
ศนิเทพ – เทพประจำดาวเสาร์ article
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้่านคู่เมืองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ article
เรืองราวความฝันบอกลาง ดินแดนแห่งมิติมหัศจรรย์ article
เทพยามาราชาแห่งนรกภูมิ article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 3 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 2 article
นิยายรักข้ามภพ รักอมตะที่ยากจะลืมเลือน ตอน 1 article
ปาฏิหารย์ท่านพญานาคช่วยน้ำท่วม article
พระนางจิระประภาเทวี article
เจ้าพ่อประตูผา นักรบผู้กล้าแห่งเมืองลำปาง article
โยนกนาคพันธ์ ตำนานเวียงหนองล่ม article
เทศกาลนวราตรี article
พระธาตุลำปางหลวง article
พระธาตุอินแขวน article
เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดลำปาง article
เจ้าพ่อขุนตาล article
วัดจามเทวี จ.ลำพูน article
พญาแสนภู article
เทพธิดาพระจันทร์ article
วาราฮีอัมมัน article
พีธีสวดศรีมหาจันดี ณ ประเทศสิงคโปร์ article
พระขรรค์ธกุมาร ณ ถ้ำบาตู article
ปาฏิหารย์พระแม่กาฏญาญาณี กับการเดินทางกลางเวหา article
พระธาตุประจำปีเถาะ - พระธาตุแช่แห้ง article
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์ article
อภินิหารหลวงปู่ทวด ในวันที่พายุกระหน่ำ วัดพะโคะ จ.สงขลา article
ไหว้พระประจำวันเกิด article
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราชันย์แห่งกรุงสยาม article
เวียงกุมกาม นครบาดาลใต้ภิภพ
พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งนครล้านนา article
วันคเนศจตุรถึ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
เรืองเล่าปาฏิหารย์สมเด็จโต article
พระพิรุณ เืทพแห่งสายฝน article
ท้าวกุเวร เืทพแห่งทรัพย์ศฤงคาร article
พระนางจามเทวี ราชินีแห่งนครลำพูน article
ถ้าศักดิสิทธิ์แห่งนครสวรรค์ ถ้าบ่อยา article
ตำนานไพ่ทาโร่ต์ article
ปาฏิหารย์หลวงพ่อหยกขาว article
วัดจิ่งอัน มณฑลเซียงไฮ้ สาธรารณรัฐประชาชนจีน article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์พระพิฆเนศ article
เรืองเล่าปาฏิหาริย์เทพหนุมาน article
ปาฏิหาริย์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคิรี พิษณุโลก article
เทพี"กุมารี"สู่ชีวิตเด็กสาว article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน article
งานฉลองวัดศรีมหามารีอัมมัน ประเทศสิงคโปร์ article
ปราสาทหินพนมรุ้ง article
ปาฏิหาริย์แมุ่อุมาเทวี article
ตำนานรัก นางศกุนตลา และ พระราชาทุศยันตร์ article
ตำนานรักแห่งพระกฤษณะและพระนางราดา article
ตำนานเรืองเล่าของชาวฮินดู สาวิตรี และ สัตยาวัน article
วัดป่าเลไลย์ วัดไทยในสิงคโปร์ article
นวราตรี เทศกาลแห่งพระแม่ดุรกา ลักษมี สุรัสวตี article
พระพรหม พระผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล article
มีนัคชีเดวี ราชินีแห่งนครมาดูไร article
ขงจื๊อ เทพนักปราชญ์และันักคิดผู้ยิ่งใหญ่ article
ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอู article
ปาฏิาหารย์เจ้าแ่ม่กวนอิม article
นันทิเดวา เทพพาหนะแห่งพระศิวะ article
เกร็ดความเชื่อของชาวฮินดู article
พระราม พระลักษณ์ วีรบุรุษแห่งมหากาพย์รามเกียรติ์ article
เกร็ดความรู้ และเรืองเล่าของชาวฮินดู article
ศรี คารุปปาสวามี มหาเทพผู้พิทักษ์ article
เกร็ดความเชือของชาวฺฮินดู article
มหามันตราแห่งพระกฤษณะ article
ศรี มาดูไร วีรัน วีรบุรุษนักรบแห่งนครมาดูไร article
ประวัติเจ้าแม่กวนอิมแบบสังเขป article
ศรี มูเนสวารัน และปางทั้ง 7 แห่งพระศิวะ article
ดุรกา ลักษมี สรัสวตี มหานวราตรี article
ตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะ article
หนุมานกับเศียรทั้งห้า article
กำเนิดพระขันธกุมาร article
วิธีการสวดขอพรแห่งวัดพราหมณ์ ฮินดู article
ความหมายแห่งการเจิมหน้าของชาวฮินดู article
ความหมายแห่งวัดของชาวฮินดู article
ซัปตามาตริกา พระแม่แห่งการสู้รบทั้ง 7 พระองค์ article
รูปแบบแห่งการบูชาองค์เทพ article
ปางสำคัญพระคเนศ article
เทพฮายากรีวา - นารายณ์อวตาร เทพผู้ประทานความรู้ article
ตำนานสุริยเทพ article
มหากาลี มหาเทวีผู้ปราบมาร article
พระนารายณ์ และ พระพรหมกับการสร้าง article
ใครจะหยุดหนุมานได้? article
ปางอวตารที่ 8 & 9 แห่งพระแม่ดุริกาเทวี article
พระแม่ดุริกาปางที่ 5 - 7 สกันดา มาตา, กาฏญาญาณี และ กาลราตรี article
พระแม่บรามาจาริณี, จันดรากานดา และ กุชมานดา article
พระแม่ดุริกาเทวีกับปางสำคัญทั้ง 9 article
เดวี กัญญากุมารี article
เทศกาลดีปาวาลีกับมหาเทวีลักษมี article
พระพิฆเนศ กับทศกัณฑ์และศิวลึงค์มหาบาเลสวารา article
มันตราแห่งมหากาลี article
กลุ่มผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตนของศาสนาฮินดู article
คำถามคาใจยอดฮิต article
ร้าน Master Clean Banner‏ article
Headline
หลวงปู่โตพรหมรังสีอริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.