ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ดูดวงชื่อ-นามสกุล


สอบถามข้อมูล/นัดหมาย


รูป กิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2009
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมทำบุญ กฐิน
รายละเอียด: ไปทำบุญ กฐิน ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 26 ต.ค 52
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2009
ชื่ออัลบั้ม : เจ้าภาพงานบวช
รายละเอียด: อ.โอม อ.ณภาดา และอ.บรามีร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช ดีเจ สันต์   เดือน พ.ค 2552
จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2009
ชื่ออัลบั้ม : อาจารย์ทั้ง 3แห่ง ทำนาย.คอม
รายละเอียด: อาจารย์ โอม อาจารย์ ณ ภาดา อาจารย์ และอาจารย์ บรามี
จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2009
ชื่ออัลบั้ม : ควันหลงทำบุญบริจาคทรัพย์ณ วัดโบสถ์ดิตถ์ จ.อ่าวทอง
รายละเอียด: ควันหลงทำบุญบริจาคทรัพย์ณ วัดโบสถ์ดิตถ์ จ.อ่าวทอง ที่เหลือ บางมุม
จำนวนรูป : 48 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2009
ชื่ออัลบั้ม : ควันหลง วัดศรีมฤคทายวัน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รายละเอียด:

งานบุญ งานกุศลกับ คณะ อ.โอม พยากรณ์11 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 38 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2009
ชื่ออัลบั้ม : ควันหลง บริจาคทรัพย์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ
รายละเอียด:

อ.โอม และผู้ฟังทางวิทยุชุมชน  เดินทางร่วม บริจาคทรัพย์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ

จ.ลพบุรี

จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2009
ชื่ออัลบั้ม : ทำพิธีบูชา
รายละเอียด: บูชาเทพเจ้า 24 สิงหาคม 2548
จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2010 All Rights Reserved.