ยินดีต้อนรับ

 

เข้าสู่ การเปลี่ยนแปลง โชคชะตา ด้วยหลักเหตุและผล ที่คุณพิสูจน์ได้

เรียนคุณลูกค้าและผู้สนใจ

สำนักโอมพยากรณ์
ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558
เนื่องจากอัตราค่าบริการเดิมใช้มาอย่างต่อเนื่อง 15ปีจนบัจุบัน

ปรึกษาดูดวงที่สำนัก 300 บาท
ปรึกษาดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท
ตั้งชื่อ  500 บาท
ตั้งนามสกุล 1,000 บาท
ตั้งชื่อธุรกิจ หจก,บริษัท,ร้านค้า 3,000 บาท
ฤกษ์ยามมงคล 500 บาท
บัตรสมาชิก VIP OMPRAYAKORN CARD ราคา2,000
ใช้บริการได้ 5 ครั้ง (โอนสิทธ์ได้)
งานดูฮวงจุ้ย ขึ้นอยู่กับจังหวัดและพื้นที่บริการ
****สำหรับลูกค้าบัตรสมาชิก vipเดิม ยังคงสิทธิ์เหมือนเดินจนกว่าครบจำนวนครั้ง****
จึงเรียนมาเพื่อทราบ