ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์

เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำ

WWW.thamnaai.com